ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Салбарын бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлогын хувилбар, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх болон яам, агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, эдгээр асуудлаар цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд гадаад харилцаа, санхүү, төсөв, банк, эдийн засаг, хөгжил, байгаль орчин, аялал жуулчлал, батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах, жендэр, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, барилга, хот байгуулалт, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, нийтийн биеийн тамир, спорт, зам, тээврийн хөгжил, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, цахим хөгжил, харилцаа холбоо, эрчим хүч, цөмийн энерги, төрийн өмч, төрийн худалдан авах ажиллагаа, стандарт, хэмжил зүй, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, зөвшөөрөл, хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл, Засгийн газрын хяналт, боомтын сэргэлт, нийслэл Улаанбаатар хотын түгжрэлийг бууруулах үйл ажиллагаа, бодлого төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн болон тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэх, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, яам, агентлагийн үйл ажиллагааны уялдааг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус     хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ш. Мөнхцэрэн Газрын дарга munkhtseren@cabinet.gov.mn 266207
2. Н. Буяндэлгэр Засгийн газрын ахлах референт buyandelger@cabinet.gov.mn 260655
3. Б. Ганзориг Засгийн газрын ахлах референт ganzorig@cabinet.gov.mn 265500
4. Н.Мөнхбат Засгийн газрын ахлах референт munkhbat@cabinet.gov.mn 262397
5. Э.Бат-Идэр Засгийн газрын ахлах референт batider@cabinet.gov.mn  
6. Д. Болд Засгийн газрын референт dambiisurenbold@cabinet.gov.mn 315401
7. Д. Нямдэлгэр Засгийн газрын референт nyamdelger@cabinet.gov.mn 263497
8. Г. Оюунтунгалаг Засгийн газрын референт oyuntungalag@cabinet.gov.mn 267860
9. П.Сарангэрэл Засгийн газрын референт sarangerel@cabinet.gov.mn 262927
10. Д.Бямбадулам Засгийн газрын референт byambadulam@cabinet.gov.mn 264767
11. С.Нямбаяр Засгийн газрын референт nyambayar@cabinet.gov.mn  260890
12. Б.Гүнчинхүү Засгийн газрын референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn  262060
14. Ш.Цэцэг-Өлзий Засгийн газрын референт tsetsegulzii@cabinet.gov.mn  261163
15. Б.Мөнх-Эрдэнэ Шинжээч munkherdene@cabinet.gov.mn  
16. Б.Очирпүрэв Шинжээч ochirprev@cabinet.gov.mn 266167
17. Г.Анар Мэргэжилтэн anar@cabinet.gov.mn  262527
18. Д.Батсүрэн Мэргэжилтэн batsuren@cabinet.gov.mn  266605

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар болон шууд захирагчид төсвийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалт, дотоод үйлчилгээг хариуцах, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, захиран зарцуулах, тайлагнах, хөндлөнгийн аудит хийлгэх, худалдан авах ажиллагаа, шилэн данс хөтлөх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх, Хэрэг эрхлэх газрын эд хөрөнгийг хариуцан, дотоод үйлчилгээг гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад төсвийн үр ашигтай, ил тод, найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Шадар сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсөвт болон аж ахуйн тооцоот байгууллагын удирдлага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ж. Бямбасүрэн Дарга byambasuren@cabinet.gov.mn 262404
2. Д. Цэцэгмаа Засгийн газрын ахлах референт tsetsegmaa@cabinet.gov.mn 266279
3. Ж. Баясгалан Засгийн газрын референт bayasgalan.j@cabinet.gov.mn 262635
4. Б. Ганбаатар Засгийн газрын референт ganbaatar@cabinet.gov.mn 263847
5. Б. Баттуяа Шинжээч battuya@cabinet.gov.mn 260882
6. Д. Ганбаяр Ажилтан ganbayar@cabinet.gov.mn 262258
7. Р. Цацрал Ажилтан

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн ёслол, хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслол болон төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслолын арга хэмжээ, төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Гадаад харилцааны яам, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Гадаад харилцааны яам, төрийн ёслолын үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллага, аж ахуйн нэгж байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Э. Одмөнх Дарга odmunkh@cabinet.gov.mn 264979
2. Д. Батжаргал Засгийн газрын референт batjargal@cabinet.gov.mn 260093
3. Ч. Энхбат Засгийн газрын референт enkhbat@cabinet.gov.mn 267296
4. Ц. Уранчимэг Засгийн газрын референт uranchimeg_ts@cabinet.gov.mn 260335
5. Б. Мөнхбилгүүн Шинжээч munkhbilguun@cabinet.gov.mn 262225
6. Б. Мөнхтүшиг Шинжээч munkhtushig@cabinet.gov.mn 267296
7. Б.Байгалмаа Шинжээч b.baigalmaa@cabinet.gov.mn 260093
8. М. Тэлмүүн Ажилтан telmuun@cabinet.gov.mn 260713

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, танхимын хуралдаанаас гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, агуулгыг найруулах, эдгээр асуудлаар удирдлагыг зөвлөгөө, арга зүй, мэдээлэл, лавлагаагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг хянан зөвшөөрөл өгөх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг боловсруулах болон Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүй, дотоод хэргийн салбар, хууль сахиулах байгууллагын бодлого төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө болон бусад дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагын шийдвэрийн дагуу Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрыг шүүх, прокурорт төлөөлөх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал бүрд Хэрэг эрхлэх газрын санал бэлтгэх, хууль тогтоомжийн төслийг найруулах, Засгийн газрын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, төслийг хянаж найруулах, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай харилцах, энэ чиглэлээр зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус     хэрэглэгч нь Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам, бусад яам, нутгийн захиргааны байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1.  Ч.Дондогмаа Дарга dondogmaa@cabinet.gov.mn 260529
2. О. Дөлгөөнтуул Засгийн газрын референт dulguuntuul@cabinet.gov.mn 262626
3. Ж. Цолмон Засгийн газрын референт tsolmon@cabinet.gov.mn 262468
4. Д.Энхцэцэг Засгийн газрын референт enkhtsetseg@cabinet.gov.mn 321074
5. И.Давааноров Шинжээч davaanorov@cabinet.gov.mn 260406
6. З. Гэрэлт-Од Шинжээч gereltod@cabinet.gov.mn 262059
7. Г. Дөлгөөн Шинжээч g.dulguun@cabinet.gov.mn 263054
8. Б.Төрбат Шинжээч turbat@cabinet.gov.mn 262059
9. Б.Агиймаа Мэргэжилтэн agiimaa@cabinet.gov.mn 260406

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны хурал, Засаг даргыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн засаг захиргааны байгууллагын зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад орон нутгийн стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагууд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, түүний Тамгын газар, яамд байна.

  АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. П. Зоригтбаатар Дарга zorigtbaatar@cabinet.gov.mn 267455
2. П. Энхсайхан Засгийн газрын ахлах референт enkhsaikhan@cabinet.gov.mn 266329
3. Т. Оюун Засгийн газрын референт oyun@cabinet.gov.mn 261856
4. Ц. Пүрэвхүү Засгийн газрын референт purevkhuu@cabinet.gov.mn 262060
5. Д. Ганбат Засгийн газрын референт ganbat@cabinet.gov.mn 266329
6. Б.Нарангуа Засгийн газрын референт narangua@cabinet.gov.mn 260004
7. Ш.Энхцэцэг Шинжээч enkhtsetseg_sh@cabinet.gov.mn 266165
8. Г. Золбаяр Шинжээч zolbayarg@cabinet.gov.mn 261856

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын хуралдааныг зохион байгуулах, техникийн бэлтгэлийг хангах, хуралдааны явцыг баримтжуулах, Засгийн газрын шийдвэр болон хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах, байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт, мэдээллийг хариуцах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг хариуцах, Хэрэг эрхлэх газрын даргад зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг гарган дүгнэх, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг болон тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн нэгтгэл, хуралдаанаар хэлэлцэх, танилцуулах асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, Хэрэг эрхлэх газрын төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, ижил төрлийн болон холбогдох бусад байгууллагатай харилцах, уулзалт зохион байгуулах, арга хэмжээг баримтжуулах, эдгээр асуудлаар удирдлагыг мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангах, Засгийн газрын хуралдаан, Хэрэг эрхлэх газарт төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах, архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл, лавлагаагаар хангах, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд тамга хийлгэх, хэрэглэх зөвшөөрөл олгох, бүртгэх ажлыг холбогдох журмын дагуу хариуцан зохион байгуулах, хяналт тавих болон Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын тамга, тэмдэг түших, Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн систем, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, төрийн байгууллагуудын цахим хуудас хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, тушаал, шийдвэр, үүрэг, даалгаврын биелэлт, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцооны цахим системийг боловсруулах, нэвтрүүлэх, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын дотоод мэдээллийн систем, цахим хуудас болон компьютерын дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах, Засгийн газрын хуралдааны танхимын сүлжээ, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн бэлэн байдлыг хангах, хөгжүүлэх, Хэрэг эрхлэх газар, түүний харьяа байгууллагуудын нийтлэг үйлчилгээний бодлогыг боловсруулж батлуулах, удирдлага, зохицуулалтаар хангах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг хариуцах, Хэрэг эрхлэх газрын удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хуралдааны техник, зохион байгуулалтыг хангах, хүний нөөц, нийтлэг үйлчилгээ, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Шадар сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажиллагсад байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын гишүүд, яам, Засгийн газрын агентлаг, холбогдох бусад байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Д. Саруул Дарга saruul@cabinet.gov.mn 262291
2. Д.Балжинням Засгийн газрын ахлах референт baljinnyam@cabinet.gov.mn 263310
3. Д.Үржинсүрэн Засгийн газрын референт urjinsuren@cabinet.gov.mn 260330
4. Б. Мягмардорж Засгийн газрын референт myagmardorj@cabinet.gov.mn 261358
5. Г. Сайнзаяа Шинжээч sainzaya@cabinet.gov.mn 262244
6. Ш. Энхцог Шинжээч enkhtsog@cabinet.gov.mn 322477
262477
7. Х. Батчулуун Шинжээч batchuluun@cabinet.gov.mn
8. Х. Билгүүн Шинжээч bilguun@cabinet.gov.mn
9. Н. Нарантуяа Шинжээч narantuya_n@cabinet.gov.mn
10. Г.Солонго Мэргэжилтэн  solongo@cabinet.gov.mn 263310
11. Б.Ундаръяа Мэргэжилтэн undariya@cabinet.gov.mn 260881
12. Г.Энхжаргал Ажилтан enkhjargal@cabinet.gov.mn 261621
13. A. Мөнхдэлгэр Ажилтан munkhdelger@cabinet.gov.mn 261621
14. Б.Ундрах Ажилтан undrakh@cabinet.gov.mn 260004
15. Д. Ганцэцэг Арга зүйч gantsetseg@cabinet.gov.mn
 АРХИВ, НУУЦ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС
1. Д.Болор-Эрдэнэ Дарга bolor_erdene@cabinet.gov.mn 262900
2. Д.Батжаргал Ахлах мэргэжилтэн d.batjargal@cabinet.gov.mn 262431
3. Д. Батбаяр Мэргэжилтэн batbayar_d@cabinet.gov.mn 266978
4. А. Базар Мэргэжилтэн bazar@cabinet.gov.mn 262544
5. Д. Баярхүү Мэргэжилтэн bayarkhuu@cabinet.gov.mn 260817
6. Ю.Дуламрагчаа Мэргэжилтэн dulamragchaa@cabinet.gov.mn 260817
7. Д.Дэлгэрцэцэг Мэргэжилтэн delgertsetseg@cabinet.gov.mn 262408
8. Б.Билгүүндалай Мэргэжилтэн bilguundalai@cabinet.gov.mn 262431
9. Д.Шүрэнцэцэг Мэргэжилтэн
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн систем, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, төрийн байгууллагуудын цахим хуудас хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоо, өргөдөл, гомдлын цахим системийг нэвтрүүлэх, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын дотоод мэдээллийн систем, цахим хуудас болон компьютерын дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах, Засгийн газрын хуралдааны танхимын сүлжээ, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн бэлэн байдлыг хангах, хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад Засгийн газрын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, төрийн мэдээллийн систем, цахим хуудас, дотоод мэдээллийн системийн найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, иргэн байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь яам, агентлагийн мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.”

 АЛБАН ХААГЧИД
1. Ч. Энхзаяа Засгийн газрын референт enkhzaya@cabinet.gov.mn 266854
2. Б. Мөнхзул Шинжээч munkhzul@cabinet.gov.mn 260124
3. Б.Ганбат Мэргэжилтэн ba.ganbat@cabinet.gov.mn 263403

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Ерөнхий сайдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх болон хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд, ажлын алба нь үйл ажиллагааны стратегийн 11 дүгээр зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, шаардагдах үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Ерөнхий сайдад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь чиглэсэн судалгаа, дүн шинжилгээ бүхий мэдээлэл, бодлогын зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, Ерөнхий сайдыг өдөр тутмын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд бодлогын зөвлөгөө өгөхдөө хариуцсан асуудлаар онол, арга зүй, дотоод, гадаадын туршлага, судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтэд үндэслэнэ.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах нэгж нь Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр тогтмол хангах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын бодлого, Засгийн газар, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодод болж байгаа томоохон үйл явдал, арга хэмжээ, Засгийн газар, Ерөнхий сайдтай холбоотой хэвлэлийн мэдээ, материалд дүн шинжилгээ хийх, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүдийг мэдээллээр хангах, “Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв”-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдлын хэрэгжилт, үр дүнг хууль тогтоомжийн дагуу нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах, иргэн, хуулийн этгээдээс Засгийн газар, Ерөнхий сайд, Шадар сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад хандсан хүсэлт, шаардлага, гомдлыг хүлээн авах, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх, үр дүнг тайлагнах, Ерөнхий сайдын хэлэх үгийн төслийг бэлтгэх, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд тоймлон хүргэх нэвтрүүлэг, контент боловсруулах, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг цахим орчинд тогтмол, шуурхай мэдээлэх, цахим хуудасны байнгын ажиллагааг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь сайд, яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нар, Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн удирдлага, холбогдох байгууллага, түүний удирдлага болон хэвлэл мэдээллийн байгууллага, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайд нарын хэвлэлийн төлөөлөгчид байна.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд болон иргэн, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, бусад хэрэглэгч байна.

Ерөнхий сайдын ажлын алба

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Д.Амгаланбаатар Ахлах зөвлөх amgalanbaatar@pmo.gov.mn 260990
2. Я.Төмөрбаатар Зөвлөх tumurbaatar@pmo.gov.mn 263311
3. Б.Батбаатар Зөвлөх 261525
3. Ч.Ундрахбаяр Зөвлөх undrakhbayar@pmo.gov.mn 266407
4. М.Бадамлянхуа Зөвлөх badamlyankhua@pmo.gov.mn 261398
5. Ч.Болортуяа Зөвлөх bolortuya@pmo.gov.mn 261398
6. П.Зохихсүрэн Зөвлөх
7. Д.Дашням Зөвлөх dashnyam@pmo.gov.mn 263307
8. Д.Ирмүүн Зөвлөх irmuun@pmo.gov.mn 263475
9. Б.Батбаатар Зөвлөх batbaatar@pmo.gov.mn 261525
10. Б.Жамбал Зөвлөх 264768
11. Б.Хосбаяр Зөвлөх  
12. Г. Анхбаяр Референт ankhbayar@pmo.gov.mn 263928
13. Ц.Долгормаа Референт, МУ-ын Ерөнхий сайдын туслах dolgormaa@pmo.gov.mn 263673
14. Б.Энхжин Шинжээч enkhjin@pmo.gov.mn 263928
15. Н.Ганбилэг Шинжээч 263928
16. Б.Шүрэншигтгээ МУ-ын Ерөнхий сайдын шадар туслах shurenshigtgee@pmo.gov.mn 263673
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГАЗАР
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Т.Ганзул Дарга ganzul@pmo.gov.mn 262411
2. Н.Жавзандулам мэргэжилтэн 263928
ҮГ, ИЛТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
1. Ш.Батболд Хэлтсийн дарга batbold@pmo.gov.mn 261528
2. П.Энхжин Шинжээч
3. Д.Онолт Мэргэжилтэн
ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС
1. О.Баярмаа Хэлтсийн дарга bayarmaa@pmo.gov.mn 266230
2. Ц.Энхмаа Шинжээч enkhmaa@pmo.gov.mn 266230
3. Э.Наранмөнх Мэргэжилтэн naranmunkh@pmo.gov.mn 260311
4. С.Наранхүү Мэргэжилтэн narankhuu@pmo.gov.mn 260311
СОНИН ХЭВЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС
1. Н.Мөнхтөвшин Хэлтсийн дарга munkhtuvshin@pmo.gov.mn 260311
2. С.Батзаяа Мэргэжилтэн 266230
КОНТЕНТ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭЛТЭС
1. О.Бямбагэрэл Хэлтсийн дарга byambagerel@pmo.gov.mn 261528
2. С.Мандах Мэргэжилтэн mandakh@pmo.gov.mn 261528
3. Н.Лхагвасүрэн Мэргэжилтэн lkhagvasuren@pmo.gov.mn 261528
4. Н.Батбаяр Мэргэжилтэн batbayar@pmo.gov.mn 261528
5. И.Ариунболд ЕС-ын зурагчин ariunbold@pmo.gov.mn 261528
ГАДААД МЭДЭЭ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭС
1. Г.Танан Хэлтсийн дарга
2. Н.Батцэрэн Мэргэжилтэн
ИРГЭД, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ 11-11 ТӨВ 
1. Г.Одгарав Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвийн дарга 260101
2. П.Золзаяа Менежер 260101
3. Ж.Сайнбайгалмаа Менежер 260101
4. Г.Байгалмаа Оператор, мэргэжилтэн 1111
5. Б.Заяа Оператор, мэргэжилтэн 1111
6. С.Баярхүү Оператор, мэргэжилтэн 1111
7. Э.Энхзул Оператор, мэргэжилтэн 1111
8. Г.Сайнгэрэл Оператор, мэргэжилтэн 1111
9. А.Мягмархишиг Оператор, мэргэжилтэн 1111
10. И.Мөнхзаяа Оператор, мэргэжилтэн 1111
11. А.Мөнххүслэн Оператор, мэргэжилтэн 1111
12. Б.Наранбаатар Оператор, мэргэжилтэн 1111

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Шадар сайдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Шадар сайдын зөвлөхүүд, ажлын алба нь үйл ажиллагааны стратегийн 12 дугаар зорилтын хүрээнд Шадар сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, шаардагдах үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Шадар сайдыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, түүний эрхэлсэн асуудлын хүрээний агентлагийн бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахад чиглэсэн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, Шадар сайдыг өдөр тутмын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Шадар сайдын зөвлөхүүд бодлогын зөвлөгөө өгөхдөө хариуцсан асуудлаар онол, арга зүй, дотоод, гадаадын туршлага, судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтэд үндэслэнэ.

Энэ нэгжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь сайд, яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нар, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн удирдлага, холбогдох байгууллага, түүний удирдлага байна.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Шадар сайд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Б.Мөнх-Оргил Ахлах зөвлөх 262356
2. П.Оюунчимэг Зөвлөх p.oyunchimeg@cabinet.gov.mn 263480
3. Г.Ганболд Зөвлөх ganbold@cabinet.gov.mn 264077
4. С.Энхцэцэг Зөвлөх 263480
5. М.Батхишиг Зөвлөх 263480
6. У.Нандинтуул Шинжээч 261785
7. Т.Азжаргал Шинжээч 260382
8. Г.Оюунболд Шинжээч 262593
9. Д.Түвшинбаяр Шинжээч 261785
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2024 он.