ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Салбарын удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлогын хувилбар, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, эдгээр асуудлаар цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд гадаад харилцаа, санхүү, төсөв, банк, мөнгө, байгаль орчин, аялал жуулчлал, батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах, жендэр, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, барилга, хот байгуулалт, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, нийтийн биеийн тамир, спорт, зам, тээврийн хөгжил, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, эрчим хүч, цөмийн энерги, төрийн өмч, төрийн худалдан авах ажиллагаа, мэргэжлийн хяналт, стандарт, хэмжил зүй, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаарх бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, яам, яамдын хооронд, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх ажлын хүрээний Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь бүх яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ш. Мөнхцэрэн Газрын дарга munkhtseren@cabinet.gov.mn 266207
2. Н. Буяндэлгэр Засгийн газрын ахлах референт buyandelger@cabinet.gov.mn 260655
3. Б. Ганзориг Засгийн газрын ахлах референт ganzorig@cabinet.gov.mn 265500
4. Н.Мөнхбат Засгийн газрын ахлах референт munkhbat@cabinet.gov.mn 262397
5. Д. Энхбат Засгийн газрын ахлах референт enkhbatd@cabinet.gov.mn 262927
6. Д. Болд Засгийн газрын референт dambiisurenbold@cabinet.gov.mn 315401
7. Д. Нямдэлгэр Засгийн газрын референт nyamdelger@cabinet.gov.mn 263497
8. Г. Оюунтунгалаг Засгийн газрын референт oyuntungalag@cabinet.gov.mn 267860
9. Б. Хонгорзул Засгийн газрын референт khongorzul@cabinet.gov.mn 262059

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ
Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, танхимын хуралдаанаас гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, агуулгыг найруулах, эдгээр асуудлаар удирдлагыг зөвлөгөө, арга зүй, мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг хянан зөвшөөрөл өгөх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг боловсруулах болон Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, Засгийн газрын шийдвэр боловсруулах, Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө болон бусад дэмжлэгээр хангах, удирдлагын шийдвэрийн дагуу Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрыг төлөөлж шүүх, прокурорын байгууллагатай харилцах, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал бүрд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын санал бэлтгэх, хууль тогтоомжийн төслийг найруулах, Засгийн газрын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, төслийг хянаж найруулах, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай харилцах, энэ чиглэлээр зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам, бусад яамд, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Н. Мягмар Дарга myagmar@cabinet.gov.mn 260529
2. Ч. Дондогмаа Засгийн газрын ахлах референт dondogmaa@cabinet.gov.mn 262626
3. Ж. Цолмон Засгийн газрын референт tsolmon@cabinet.gov.mn 262468
4. Г. Эрдэнэбулган Засгийн газрын референт g.erdenebulgan@cabinet.gov.mn 263054
5. А. Энхбаяр Засгийн газрын референт a.enkhbayar@cabinet.gov.mn 267800
6. О. Дөлгөөнтуул Ахлах шинжээч dulguuntuul@cabinet.gov.mn 263054
7. З. Гэрэлт-Од Шинжээч gereltod@cabinet.gov.mn 262059
8. Г. Дөлгөөн Шинжээч g.dulguun@cabinet.gov.mn 262059

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд үндэсний, салбарын, салбар хоорондын түвшний урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн харилцан уялдааг хангаж, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах ажлыг нэгтгэн удирдаж, Улсын Их Хурал, Засгийн газраар батлуулахад бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, боловсруулах ажлыг нэгдсэн бодлого, зохицуулалтаар хангах, төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлогын харилцан уялдааг бий болгох, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Бүсчилсэн хөгжлийн Үндэсний хорооны үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүй, эдийн засгийн бодлогын хувилбарыг төлөвлөх, боловсруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь улсын урт хугацааны бодлогыг төлөвлөж, хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа холбоог хангаж, хэрэгжилтийн үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр яам, яамдын хооронд, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх ажлын хүрээний Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, бусад төрийн болон бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. П.Зохихсүрэн Газрын дарга zokhikhsuren@cabinet.gov.mn 262725
2. Ш.Үнэнтөгс Засгийн газрын ахлах референт unentugs@cabinet.gov.mn 262840
3. Х.Мөнх-Өнөр Засгийн газрын ахлах референт munkhunur@cabinet.gov.mn
4. П.Сарангэрэл Засгийн газрын референт sarangerel@cabinet.gov.mn 260398
5. Б.Мөнх-Эрдэнэ Шинжээч b.munkherdene@cabinet.gov.mn 260398
6. Б.Өнөрзаяа Мэргэжилтэн  unurzaya@cabinet.gov.mn 260398

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн удирдлагын чиглэлээр өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн хууль тогтоомж, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад орон нутгийн стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, түүний Тамгын газар, бүх яамд байна.

 

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. П. Зоригтбаатар Дарга zorigtbaatar@cabinet.gov.mn 267455
2. П. Энхсайхан Засгийн газрын ахлах референт enkhsaikhan@cabinet.gov.mn 266329
3. Т. Оюун Засгийн газрын референт oyun@cabinet.gov.mn 261856
4. Б. Гүнчинхүү Засгийн газрын референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn 262060
5. Ц. Пүрэвхүү Засгийн газрын референт purevkhuu@cabinet.gov.mn 262060
6. Д. Ганбат Засгийн газрын референт ganbat@cabinet.gov.mn 266329
7. Г. Золбаяр Шинжээч zolbayarg@cabinet.gov.mn 261856

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Захиргаа, зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд Засгийн газрын хуралдааны зохион байгуулалт, баримтжуулалтыг хариуцан, шийдвэрийг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын хуралдааныг зохион байгуулах, техникийн бэлтгэлийг хангах, хуралдааны явцыг баримтжуулах, Засгийн газрын шийдвэр болон хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах, шийдвэрийг байгууллага, албан тушаалтанд олшруулан тараах, хүргүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг ханган, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт, мэдээллийг хариуцах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг хариуцах, Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хяналт тавих, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн Хэрэг эрхлэх газарт холбогдох заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг тайлагнах, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газарт төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах, архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл лавлагаагаар хангах, байгууллага, албан тушаалтанд тамга хийлгэх, хэрэглэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа болон Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын тамга, тэмдэг түших үйл ажиллагааг холбогдох заавар, журмын дагуу зохион байгуулах, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хуралдааны техник, зохион байгуулалтыг хангах, хүний нөөц, нийтлэг үйлчилгээ, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажиллагсад байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын гишүүд, яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох бусад байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Удирдлагын академи, “Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Д. Балжинням Дарга baljinnyam@cabinet.gov.mn 260911
2. Б. Болорсувд Засгийн газрын референт bolorsuvd@cabinet.gov.mn 260330
3. Б. Мягмардорж Ахлах шинжээч myagmardorj@cabinet.gov.mn 261358
4. Г. Сайнзаяа Шинжээч sainzaya@cabinet.gov.mn 262244
5. Ш. Энхцог Шинжээч enkhtsog@cabinet.gov.mn 322477
262477
6. Х. Батчулуун Шинжээч batchuluun@cabinet.gov.mn
7. Х. Билгүүн Шинжээч bilguun@cabinet.gov.mn
8. Н. Нарантуяа Шинжээч narantuya_n@cabinet.gov.mn
9. П. Дэлгэрцэцэг Ажилтан delgertsetseg@cabinet.gov.mn 261621
10. A. Мөнхдэлгэр Мэргэжилтэн munkhdelger@cabinet.gov.mn 262900
11. Д. Ганцэцэг Арга зүйч gantsetseg@cabinet.gov.mn
Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс
1. Д.Болор-Эрдэнэ Дарга bolor_erdene@cabinet.gov.mn 262900
2. А. Базар Мэргэжилтэн bazar@cabinet.gov.mn 262544
3. Ө. Батсүрэн Ахлах шинжээч batsuren@cabinet.gov.mn 262431
4. Б. Очирпүрэв Шинжээч ochirpurev@cabinet.gov.mn 260817
5. Д. Баярхүү Мэргэжилтэн bayarkhuu@cabinet.gov.mn 262408
6. Б. Болорсувд Мэргэжилтэн b.bolorsuvd@cabinet.gov.mn 260817
7. Д. Батбаяр Мэргэжилтэн batbayar_d@cabinet.gov.mn 266978

ЭРХЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, удирдлагыг мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангах, төрийн албан хаагчийг сургах, давтан сургах, төрийн албаны хүний нөөцийн менежментийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, холбогдох байгууллага, албан тушаалтныг мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангаж дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөцийн менежментийн талаар судалгаа, дүн, шинжилгээ хийх, төрийн албаны хүний нөөцийн сан бүрдүүлж хөтлөх, төрийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон төрийн албан хаагчийг сургах, давтан сургах асуудлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төрийн албан хаагчийг шагнах, урамшуулах, төрийн дээд шагналд тодорхойлох асуудлыг хариуцан гүйцэтгэх, зохион байгуулах, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, яам, Засгийн газрын агентлаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавих, үүрэг, даалгавар өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, Засгийн газраас томилж, чөлөөлөх албан тушаалд нэр дэвшигч хуульд заасан шаардлага хангаж байгаа эсэхийг хянаж, шийдвэрлүүлэх асуудлыг хариуцан гүйцэтгэх, төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлага, ажлын байрны талаарх мэдээллийн санг бүрдүүлж, хөтлөх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх зарчмыг хангахад чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргыг төрийн албаны хүний нөөцийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, төрийн албан хаагчийг сургах, давтан сургах асуудлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах, төрийн албаны хүний нөөцийн менежментийн талаар судалгаа, дүн, шинжилгээ хийж, төрийн албаны хүний нөөцийн сан бүрдүүлэх замаар хэрэгжинэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын гишүүд, яам, Засгийн газрын агентлаг байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Удирдлагын академи байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Т. Сувдмаа Дарга suvdmaa@cabinet.gov.mn 262998
2. Н. Алтанцэцэг Засгийн газрын ахлах референт altantsetseg@cabinet.gov.mn 262360
3. Д. Үржинсүрэн Засгийн газрын референт urjinsuren@cabinet.gov.mn 260881
4. Д. Энхцэцэг Засгийн газрын референт enkhtsetseg@cabinet.gov.mn 321074
5. Б.Ундаръяа Мэргэжилтэн undariya@cabinet.gov.mn 321074

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээ, үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, бүх талын дэмжлэгээр хангах, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, мэргэшил, арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх, яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх, “Иргэд, олон нийттэй харилцах-1111” төвийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдлын хэрэгжилт, үр дүнг хууль тогтоомжийн дагуу нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгалт хийх, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, нэгтгэн дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний төсвийн зарцуулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, эдгээр чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ. Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны үр дүн, иргэдийн санал, хүсэлтийг нэгтгэн шинжилж, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, улмаар Засгийн газрын гишүүдэд заавал танилцуулах үүрэгтэй.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бүх яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам, яамдын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Э. Бат-Идэр Дарга batider@cabinet.gov.mn 260358
2. Д. Бямбад.улам Засгийн газрын референт byambadulam@cabinet.gov.mn 264767
3. А. Мөнхбат Засгийн газрын референт munkhbat.a@cabinet.gov.mn 266605
4. C. Нямбаяр Засгийн газрын референт nyambayar@cabinet.gov.mn 260980
5. Ш. Цэцэг-Өлзий Засгийн газрын референт tsetsegulzii@cabinet.gov.mn 261163
6. И. Давааноров Ахлах шинжээч davaanorov@cabinet.gov.mn 260406
7. С. Энхзориг Ахлах шинжээч enkhzorig@cabinet.gov.mn 260478
8. Р. Дүүрэнбаяр Шинжээч duurenbayar@cabinet.gov.mn 267197
9. П. Золзаяа Шинжээч zolzaya@cabinet.gov.mn 261697
10. Ш. Энхцэцэг Шинжээч enkhtsetseg_sh@cabinet.gov.mn 264767
11. Ж. Сайнбайгалмаа Мэргэжилтэн sainbaigalmaa@cabinet.gov.mn 1111
12. Б. Билгүүндалай Ажилтан bilguundalai@cabinet.gov.mn 1111

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Цахим засаглал, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн цахим үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх “Цахим Монгол” арга хэмжээг нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, мэргэжил, арга зүй, технологийн шийдэл, удирдлагаар хангах, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн системийн уялдаа холбоо, нэгдмэл байдлыг хангах арга хэмжээ, төрийн мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, зохион байгуулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, төрийн үйлчилгээний цахим шилжилт, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн системийн уялдаа холбоо, нэгдмэл байдлыг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг холбогдох журмын дагуу нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, төрийн мэдээллийн систем, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, байгууллагуудын цахим хуудас хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоо, өргөдөл, гомдлын цахим системийг боловсруулах, нэвтрүүлэх, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын дотоод мэдээллийн систем, цахим хуудас болон компьютерын дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад Засгийн газрын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, төрийн мэдээллийн систем, цахим хуудас, дотоод мэдээллийн системийн найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, яам, Засгийн газрын агентлагийн мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж, “Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ж. Тамир Дарга tamir@cabinet.gov.mn 260809
2. Ч. Энхзаяа Засгийн газрын референт enkhzaya@cabinet.gov.mn 266854
3. Б. Баасандорж Шинжээч baasandorj@cabinet.gov.mn 263403
4. Б. Мөнхзул Шинжээч munkhzul@cabinet.gov.mn 260124
5. М. Өлзийбаатар Ажилтан ulziibaatar@cabinet.gov.mn 260124
6. Г.Ган-Очир Ажилтан gan-ochir@cabinet.gov.mn 260124

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар болон шууд захирагчид төсвийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалт, дотоод үйлчилгээг хариуцах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, захиран зарцуулах, тайлагнах, хөндлөнгийн аудит хийлгэх, худалдан авах ажиллагаа, шилэн данс хөтлөх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх, Хэрэг эрхлэх газрын эд хөрөнгийг хариуцан, дотоод үйлчилгээг гүйцэтгэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад төсвийн үр ашигтай, ил тод, найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, бүх талын үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын агентлаг, төсөвт болон аж ахуйн тооцоот байгууллагын удирдлага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, “Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ж. Бямбасүрэн Дарга byambasuren@cabinet.gov.mn 262404
2. Д. Цэцэгмаа Засгийн газрын ахлах референт tsetsegmaa@cabinet.gov.mn 266279
3. Ж. Баясгалан Засгийн газрын референт bayasgalan.j@cabinet.gov.mn 262635
4. Б. Ганбаатар Засгийн газрын референт ganbaatar@cabinet.gov.mn 263847
5. Б. Баттуяа Шинжээч battuya@cabinet.gov.mn 260882
6. Н. Базаррагчаа Ажилтан bazarragchaa@cabinet.gov.mn 262258
7. Р. Цацрал Ажилтан
8. Д.Алтанзул Ажилтан
260882

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн ёслол, хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслол болон төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслолын арга хэмжээг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах, төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Гадаад харилцааны яам, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Гадаад харилцааны яам, төрийн ёслолын үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллага, аж ахуйн нэгж байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Э. Одмөнх Дарга odmunkh@cabinet.gov.mn 264979
2. Д. Батжаргал Засгийн газрын референт batjargal@cabinet.gov.mn 260093
3. Ч. Энхбат Засгийн газрын референт enkhbat@cabinet.gov.mn 267296
4. Ц. Уранчимэг Засгийн газрын референт uranchimeg_ts@cabinet.gov.mn 260335
5. Б. Мөнхбилгүүн Шинжээч munkhbilguun@cabinet.gov.mn 262225
6. Б. Мөнхтүшиг Шинжээч munkhtushig@cabinet.gov.mn 267296
7. Д. Тэмүүлэн Шинжээч temuulen@cabinet.gov.mn 260093
8. М. Тэлмүүн Ажилтан telmuun@cabinet.gov.mn 260713