ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн систем, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, төрийн байгууллагуудын цахим хуудас хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоо, өргөдөл, гомдлын цахим системийг нэвтрүүлэх, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын дотоод мэдээллийн систем, цахим хуудас болон компьютерын дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах, Засгийн газрын хуралдааны танхимын сүлжээ, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн бэлэн байдлыг хангах, хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад Засгийн газрын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, төрийн мэдээллийн систем, цахим хуудас, дотоод мэдээллийн системийн найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, иргэн байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь яам, агентлагийн мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.”

ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ж. Тамир Дарга tamir@cabinet.gov.mn 260809
2. Ч. Энхзаяа Засгийн газрын референт enkhzaya@cabinet.gov.mn 266854
3. Б. Баасандорж Шинжээч baasandorj@cabinet.gov.mn 263403
4. Б. Мөнхзул Шинжээч munkhzul@cabinet.gov.mn 260124
5. Б.Ганбат Мэргэжилтэн ba.ganbat@cabinet.gov.mn 260124
5. Г.Ган-Очир Ажилтан gan-ochir@cabinet.gov.mn 260124

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Салбарын бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлогын хувилбар, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх болон яам, агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, эдгээр асуудлаар цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд гадаад харилцаа, санхүү, төсөв, банк, эдийн засаг, байгаль орчин, аялал жуулчлал, батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах, жендэр, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, барилга, хот байгуулалт, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, нийтийн биеийн тамир, спорт, зам, тээврийн хөгжил, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, эрчим хүч, цөмийн энерги, төрийн өмч, төрийн худалдан авах ажиллагаа, мэргэжлийн хяналт, стандарт, хэмжил зүй, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаарх бодлого төлөвлөлт, удирдлага зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, яам, агентлагийн үйл ажиллагааны уялдааг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ш. Мөнхцэрэн Газрын дарга munkhtseren@cabinet.gov.mn 266207
2. Н. Буяндэлгэр Засгийн газрын ахлах референт buyandelger@cabinet.gov.mn 260655
3. Б. Ганзориг Засгийн газрын ахлах референт ganzorig@cabinet.gov.mn 265500
4. Н.Мөнхбат Засгийн газрын ахлах референт munkhbat@cabinet.gov.mn 262397
5. Э.Бат-Идэр Засгийн газрын ахлах референт batider@cabinet.gov.mn  
6. Д. Болд Засгийн газрын референт dambiisurenbold@cabinet.gov.mn 315401
7. Д. Нямдэлгэр Засгийн газрын референт nyamdelger@cabinet.gov.mn 263497
8. Г. Оюунтунгалаг Засгийн газрын референт oyuntungalag@cabinet.gov.mn 267860
9. П.Сарангэрэл Засгийн газрын референт sarangerel@cabinet.gov.mn 262927
10. Б.Буянзаяа Засгийн газрын референт buyanzaya@cabinet.gov.mn 260398
11. Д.Бямбадулам Засгийн газрын референт byambadulam@cabinet.gov.mn  
12. С.Нямбаяр Засгийн газрын референт nyambayar@cabinet.gov.mn  
14. Б.Гүнчинхүү Засгийн газрын референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn  
15. Б.Мөнх-Эрдэнэ Шинжээч munkherdene@cabinet.gov.mn  
16. Б.Очирпүрэв Шинжээч ochirprev@cabinet.gov.mn 266167

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар болон шууд захирагчид төсвийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалт, дотоод үйлчилгээг хариуцах, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, захиран зарцуулах, тайлагнах, хөндлөнгийн аудит хийлгэх, худалдан авах ажиллагаа, шилэн данс хөтлөх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх, Хэрэг эрхлэх газрын эд хөрөнгийг хариуцан, дотоод үйлчилгээг гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад төсвийн үр ашигтай, ил тод, найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Шадар сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсөвт болон аж ахуйн тооцоот байгууллагын удирдлага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ж. Бямбасүрэн Дарга byambasuren@cabinet.gov.mn 262404
2. Д. Цэцэгмаа Засгийн газрын ахлах референт tsetsegmaa@cabinet.gov.mn 266279
3. Ж. Баясгалан Засгийн газрын референт bayasgalan.j@cabinet.gov.mn 262635
4. Б. Ганбаатар Засгийн газрын референт ganbaatar@cabinet.gov.mn 263847
5. Б. Баттуяа Шинжээч battuya@cabinet.gov.mn 260882
6. Д. Ганбаяр Ажилтан ganbayar@cabinet.gov.mn 262258
7. Р. Цацрал Ажилтан

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн ёслол, хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслол болон төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслолын арга хэмжээ, төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Гадаад харилцааны яам, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Гадаад харилцааны яам, төрийн ёслолын үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллага, аж ахуйн нэгж байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Э. Одмөнх Дарга odmunkh@cabinet.gov.mn 264979
2. Д. Батжаргал Засгийн газрын референт batjargal@cabinet.gov.mn 260093
3. Ч. Энхбат Засгийн газрын референт enkhbat@cabinet.gov.mn 267296
4. Ц. Уранчимэг Засгийн газрын референт uranchimeg_ts@cabinet.gov.mn 260335
5. Б. Мөнхбилгүүн Шинжээч munkhbilguun@cabinet.gov.mn 262225
6. Б. Мөнхтүшиг Шинжээч munkhtushig@cabinet.gov.mn 267296
7. Б.Байгалмаа Шинжээч b.baigalmaa@cabinet.gov.mn 260093
8. М. Тэлмүүн Ажилтан telmuun@cabinet.gov.mn 260713

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, танхимын хуралдаанаас гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, агуулгыг найруулах, эдгээр асуудлаар удирдлагыг зөвлөгөө, арга зүй, мэдээлэл, лавлагаагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг хянан зөвшөөрөл өгөх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг боловсруулах болон Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын бодлого төлөвлөлт, удирдлага зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө болон бусад дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагын шийдвэрийн дагуу Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрыг шүүх, прокурорт төлөөлөх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал бүрд Хэрэг эрхлэх газрын санал бэлтгэх, хууль тогтоомжийн төслийг найруулах, Засгийн газрын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, төслийг хянаж найруулах, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай харилцах, энэ чиглэлээр зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам, бусад яам, нутгийн захиргааны байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1.  Ч.Дондогмаа Дарга dondogmaa@cabinet.gov.mn 260529
2. Н. Мягмар Засгийн газрын ахлах референт myagmar@cabinet.gov.mn 263310
3. Ж. Цолмон Засгийн газрын референт tsolmon@cabinet.gov.mn 262468
4. Д.Энхцэцэг Засгийн газрын референт enkhtsetseg@cabinet.gov.mn 321074
5. О. Дөлгөөнтуул Ахлах шинжээч dulguuntuul@cabinet.gov.mn 263054
6. З. Гэрэлт-Од Шинжээч gereltod@cabinet.gov.mn 262059
7. Г. Дөлгөөн Шинжээч g.dulguun@cabinet.gov.mn 263054
8. Б.Төрбат Шинжээч turbat@cabinet.gov.mn 262059

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн засаг захиргааны байгууллагын зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага зохицуулалтаар хангаж, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргад орон нутгийн стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагууд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, түүний Тамгын газар, яамд байна.

  АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. П. Зоригтбаатар Дарга zorigtbaatar@cabinet.gov.mn 267455
2. П. Энхсайхан Засгийн газрын ахлах референт enkhsaikhan@cabinet.gov.mn 266329
3. Т. Оюун Засгийн газрын референт oyun@cabinet.gov.mn 261856
4. Б. Гүнчинхүү Засгийн газрын референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn 262060
5. Ц. Пүрэвхүү Засгийн газрын референт purevkhuu@cabinet.gov.mn 262060
6. Д. Ганбат Засгийн газрын референт ganbat@cabinet.gov.mn 266329
7. Б.Нарангуа Засгийн газрын референт narangua@cabinet.gov.mn 260004
8. Ш.Энхцэцэг Шинжээч enkhtsetseg_sh@cabinet.gov.mn 266165
9. Г. Золбаяр Шинжээч zolbayarg@cabinet.gov.mn 261856

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд Засгийн газрын хуралдааныг зохион байгуулах, шийдвэрийг албажуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын хуралдааныг зохион байгуулах, техникийн бэлтгэлийг хангах, хуралдааны явцыг баримтжуулах, Засгийн газрын шийдвэр болон хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах, байгууллага, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, Засгийн газраас томилох албан тушаалд нэр дэвшигч хуульд заасан шаардлага хангаж байгаа эсэхийг хянах, холбогдох албан тушаалтныг мэдээлэл, лавлагаагаар хангах, томилох, чөлөөлөх асуудлыг хариуцан шийдвэрлүүлэх, төрийн албан хаагчийг сургах, давтан сургах асуудлыг нэгдсэн удирдлагаар хангахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төрийн дээд шагналд тодорхойлох асуудлыг хариуцан зохион байгуулах, байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн баталгааг хангах, шагнал, урамшуулал, сургалт, мэдээллийг хариуцах, яам, агентлаг болон нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, санал, зөвлөмж боловсруулах, төрийн албаны хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хөгжүүлэх асуудлыг хариуцах, Хэрэг эрхлэх газрын ижил төрлийн болон холбогдох бусад байгууллагатай харилцах, уулзалт зохион байгуулах, арга хэмжээг баримтжуулах, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газарт төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах, архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, санал, хүсэлтийг бүртгэх, мэдээлэл, лавлагаагаар хангах, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд тамга хийлгэх, хэрэглэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа болон Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газрын тамга, тэмдэг түших үйл ажиллагааг холбогдох заавар, журмын дагуу зохион байгуулах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг хариуцах, Хэрэг эрхлэх газрын удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх зарчмыг хангахад чиглэнэ. Энэ нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хуралдааны зохион байгуулалтыг хангах, төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгаа, сургалт, шагнал, урамшууллын асуудлыг хариуцан зохион байгуулах, төрийн албаны хүний нөөцийн сан бүрдүүлэх, хамтын ажиллагааг хариуцах, Засгийн газар, Хэрэг эрхлэх газарт төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, нийтлэг үйлчилгээ, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Шадар сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажиллагсад байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын гишүүд, яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох бусад байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Удирдлагын академи, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар байна.

АЛБАН ХААГЧИД
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Д. Саруул Дарга saruul@cabinet.gov.mn 260911
2. Н.Алтанцэцэг Засгийн газрын ахлах референт altantsetseg@cabinet.gov.mn 262360
3. Д.Үржинсүрэн Засгийн газрын референт urjinsuren@cabinet.gov.mn 260330
4. Т.Сувдмаа Ахлах шинжээч suvdmaa@cabinet.gov.mn 262998
5. Б. Мягмардорж Ахлах шинжээч myagmardorj@cabinet.gov.mn 261358
6. Г. Сайнзаяа Шинжээч sainzaya@cabinet.gov.mn 262244
7. Ш. Энхцог Шинжээч enkhtsog@cabinet.gov.mn 322477
262477
8. Х. Батчулуун Шинжээч batchuluun@cabinet.gov.mn
9. Х. Билгүүн Шинжээч bilguun@cabinet.gov.mn
10. Н. Нарантуяа Шинжээч narantuya_n@cabinet.gov.mn
11. Б.Ундаръяа Мэргэжилтэн undariya@cabinet.gov.mn 260881
12. Г.Энхжаргал Ажилтан enkhjargal@cabinet.gov.mn 261621
13. A. Мөнхдэлгэр Ажилтан munkhdelger@cabinet.gov.mn 261621
14. Б.Ундрах Ажилтан undrakh@cabinet.gov.mn 260004
15. Д. Ганцэцэг Арга зүйч gantsetseg@cabinet.gov.mn
Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс
1. Д.Болор-Эрдэнэ Дарга bolor_erdene@cabinet.gov.mn 262900
2. Д.Батжаргал Ахлах мэргэжилтэн d.batjargal@cabinet.gov.mn 262431
3. Д. Батбаяр Мэргэжилтэн batbayar_d@cabinet.gov.mn 266978
4. А. Базар Мэргэжилтэн bazar@cabinet.gov.mn 262544
5. Д. Баярхүү Мэргэжилтэн bayarkhuu@cabinet.gov.mn 260817
6. Д.Баярмаа Ажилтан bayarmaa@cabinet.gov.mn 260817
7. Д.Дэлгэрцэцэг Ажилтан delgertsetseg@cabinet.gov.mn 262408
8. Б.Билгүүндалай Ажилтан bilguundalai@cabinet.gov.mn 262431

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Ерөнхий сайдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд, ажлын алба нь үйл ажиллагааны стратегийн 11 дүгээр зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, шаардагдах үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Ерөнхий сайдад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь чиглэсэн судалгаа, дүн шинжилгээ бүхий мэдээлэл, бодлогын зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, Ерөнхий сайдыг өдөр тутмын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд бодлогын зөвлөгөө өгөхдөө хариуцсан асуудлаар онол, арга зүй, дотоод, гадаадын туршлага, судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтэд үндэслэнэ.

Энэ нэгжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь сайд, яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нар, Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн удирдлага, холбогдох байгууллага, түүний удирдлага байна.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд байна.

Ерөнхий сайдын ажлын алба

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. А.Ариунзаяа Ахлах зөвлөх ariunzaya@pmo.gov.mn 263928
2. Я.Төмөрбаатар Зөвлөх tumurbaatar@pmo.gov.mn 263311
3. Ч.Ундрахбаяр Зөвлөх undrakhbayar@pmo.gov.mn 266407
4. М.Бадамлянхуа Зөвлөх badamlyankhua@pmo.gov.mn 261398
5. Ч.Болортуяа Зөвлөх bolortuya@pmo.gov.mn 261398
6. Д.Амгаланбаатар Зөвлөх amgalanbaatar@pmo.gov.mn 264768
7. Д.Дашням Зөвлөх dashnyam@pmo.gov.mn 263307
8. Д.Ирмүүн Зөвлөх irmuun@pmo.gov.mn 263475
9. Э.Долгион Зөвлөх dolgion@pmo.gov.mn 262454
10. Б.Батбаатар Зөвлөх batbaatar@pmo.gov.mn 261525
11. Г. Анхбаяр Референт ankhbayar@pmo.gov.mn 263928
12. Ц.Долгормаа Референт dolgormaa@pmo.gov.mn 263673
13. Б.Баялаг-Эрдэнэ Шинжээч bayalag@pmo.gov.mn 263928
14. Б.Энхжин Шинжээч enkhjin@pmo.gov.mn 263928
15. Б.Шүрэншигтгээ Шадар туслах shurenshigtgee@pmo.gov.mn 263673

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Шадар сайдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Шадар сайдын зөвлөхүүд, ажлын алба нь үйл ажиллагааны стратегийн 12 дугаар зорилтын хүрээнд Шадар сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, шаардагдах үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Шадар сайдыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, түүний эрхэлсэн асуудлын хүрээний агентлагийн бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахад чиглэсэн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, Шадар сайдыг өдөр тутмын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Шадар сайдын зөвлөхүүд бодлогын зөвлөгөө өгөхдөө хариуцсан асуудлаар онол, арга зүй, дотоод, гадаадын туршлага, судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтэд үндэслэнэ.

Энэ нэгжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь сайд, яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нар, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн удирдлага, холбогдох байгууллага, түүний удирдлага байна.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Шадар сайд байна.

АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1. Ц.Уртнасан Ахлах зөвлөх urtnasan@cabinet.gov.mn 262356
2. П.Оюунчимэг Зөвлөх p.oyunchimeg@cabinet.gov.mn 264077
3. Д.Батболд Зөвлөх batbold@cabinet.gov.mn
4. Б.Мөнхбаатар Зөвлөх munkhbaatar@cabinet.gov.mn 264077
5. Г.Ганболд Зөвлөх
6. О.Уянга Шинжээч o.uyanga@cabinet.gov.mn 262593
7. У. Нандинтуул Шинжээч nandintuul@cabinet.gov.mn 261785
8. Н.Ариун-Эрдэнэ Шинжээч ariunerdene@cabinet.gov.mn 260382
9. Д.Далайбаатар Туслах dalaibaatar@cabinet.gov.mn 262815
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2023 он.