ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Салбарын удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлогын хувилбар, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, эдгээр асуудлаар цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд санхүү, төсөв, банк, мөнгө, байгаль орчин, аялал жуулчлал, батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; барилга, хот байгуулалт, зам, тээврийн хөгжил, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, эрчим хүч, үндэсний хөгжил, төрийн өмч, худалдан авах ажиллагаа, мэргэжлийн хяналт, стандарт, хэмжил зүй, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн талаарх бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт, эрүүл мэндийн талаарх бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; гадаад харилцааны бодлого төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, Хэрэг эрхлэх газрын гадаад хамтын ажиллагааг эрхлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, яам, яамдын хооронд, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх ажлын хүрээний Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь бүх яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Ш. Мөнхцэрэн Засгийн газрын Ахлах Референт munkhtseren@cabinet.gov.mn 266207
2 Н. Буяндэлгэр Засгийн газрын Ахлах Референт buyandelger@cabinet.gov.mn 260655
3 Б. Ганзориг Засгийн газрын Ахлах Референт ganzorig@cabinet.gov.mn 265500
4 Н.Мөнхбат Засгийн газрын Ахлах Референт munkhbat@cabinet.gov.mn 262397
5 Д. Энхбат Засгийн газрын Ахлах Референт enkhbatd@cabinet.gov.mn 260911
6 Д. Болд Засгийн газрын Референт dambiisurenbold@cabinet.gov.mn 262708
7 Д. Нямдэлгэр Засгийн газрын Референт nyamdelger@cabinet.gov.mn 263497
8 Г. Оюунтунгалаг Засгийн газрын Референт oyuntungalag@cabinet.gov.mn 267860
9 Б. Хонгорзул Засгийн газрын Референт khongorzul@cabinet.gov.mn 262059

 

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлыг зохицуулах, шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, агуулгыг найруулах, энэ чиглэлээр удирдлага, ажилтнуудыг арга зүй, мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр боловсруулах, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөлгөө болон бусад дэмжлэгээр хангах, төр, засгийн байгууллагыг хууль тогтоомж, бусад мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөлгөө, үйлчилгээгээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал бүрт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын санал бэлтгэх, хууль тогтоомжийн төслийг найруулах, Засгийн газрын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, төслийг хянаж найруулах, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай харилцах, энэ чиглэлээр зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөлгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Хууль зүйн яам, Сангийн яам, Улсын Их Хурлын Тамгын газар, бусад яамд, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь бүх яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

 

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Н. Мягмар Дарга myagmar@cabinet.gov.mn 260529
2 Ч. Дондогмаа Засгийн газрын Ахлах Референт dondogmaa@cabinet.gov.mn 262626
3 Ж. Цолмон Засгийн газрын Референт tsolmon@cabinet.gov.mn 262468
4 Г. Эрдэнэбулган Засгийн газрын Референт g.erdenebulgan@cabinet.gov.mn 263054
5 А. Энхбаяр Засгийн газрын Референт a.enkhbayar@cabinet.gov.mn 267800
6 О. Дөлгөөнтуул Ахлах шинжээч dulguuntuul@cabinet.gov.mn 263054
7 З. Гэрэлт-Од Шинжээч gereltod@cabinet.gov.mn 262468
8 Г. Дөлгөөн Шинжээч g.dulguun@cabinet.gov.mn 262725
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Д.Балжинням Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч baljinnyam@cabinet.gov.mn 260911
2 Ш.Үнэнтөгс Засгийн газрын Ахлах Референт unentugs@cabinet.gov.mn 260398
3 Х.Мөнх-Өнөр Засгийн газрын Ахлах Референт munkhunur@cabinet.gov.mn 262840
4 П.Сарангэрэл Засгийн газрын Ахлах Референт sarangerel@cabinet.gov.mn 262725
5 Б.Өнөрзаяа Мэргэжилтэн  unurzaya@cabinet.gov.mn 262725
6 П.Зохихсүрэн Ажилтан zokhikhsuren@cabinet.gov.mn 262725

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Т. Хаш-Эрдэнэ Дарга khasherdene@cabinet.gov.mn 263307
2 С. Түмэнжаргал Шинжээч tumenjargal@cabinet.gov.mn 263310
3 Т. Батжаргал Мэргэжилтэн batjargal@cabinet.gov.mn
4 С. Түвшинжаргал Мэргэжилтэн tuvshinjargal_s@cabinet.gov.mn 263313
5 Ц. Үүрцайх Мэргэжилтэн uurtsaikh@cabinet.gov.mn
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Д. Баярмаа Ажилтан 263310
2 Н. Ууганбаяр Ажилтан 263310
3 Б. Үзмээ Ажилтан 263310
4 С. Уранчимэг Ажилтан 263310

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн удирдлагын чиглэлээр өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон зөвлөлгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн хууль тогтоомж, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад орон нутгийн стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, түүний Тамгын газар, бүх яамд байна.

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 П. Зоригтбаатар Дарга zorigtbaatar@cabinet.gov.mn 267455
2 П. Энхсайхан Засгийн газрын Ахлах Референт enkhsaikhan@cabinet.gov.mn 266329
3 Т. Оюун Засгийн газрын Референт oyun@cabinet.gov.mn 261856
4 Б. Гүнчинхүү Засгийн газрын Референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn 266167
5 Ц. Пүрэвхүү Засгийн газрын Референт purevkhuu@cabinet.gov.mn 262708
6 Д. Ганбат Засгийн газрын Референт ganbat@cabinet.gov.mn 266329
7 Г. Золбаяр Шинжээч zolbayarg@cabinet.gov.mn 261856

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Захиргаа, зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Танхимын хуралдааны бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, шийдвэрийг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Танхимын хуралдааныг зохион байгуулах, техникийн бэлтгэлийг хангах, Засгийн газрын шийдвэр болон хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах, шийдвэрийг байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах; захиргааны болон хүний нөөцийн манлайллыг хангах, Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хариуцан үйл ажиллагаанд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; Засгийн газарт орж, гарах бичиг хэргийг эрхлэх, бичиг баримтыг олшруулан тараах ажиллагааг зохион байгуулах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг эрхлэн явуулах; Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хуралдааны техник, зохион байгуулалтыг хангах, хүний нөөц, нийтлэг үйлчилгээ, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажиллагсад байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын гишүүд, яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Удирдлагын академи, “Төр, засгийн газрын үйлчилгээг эрхлэх газар” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Д. Балжинням Дарга baljinnyam@cabinet.gov.mn 260911
3 Б. Болорсувд Засгийн газрын Референт bolorsuvd@cabinet.gov.mn 260330
4 Ө. Батсүрэн Ахлах шинжээч batsuren@cabinet.gov.mn 262431
5 Б. Мягмардорж Ахлах шинжээч myagmarsuren@cabinet.gov.mn 260817
6 Г. Сайнзаяа Шинжээч sainzaya@cabinet.gov.mn 261358
7 Б. Очирпүрэв Шинжээч ochirpurev@cabinet.gov.mn 260817
8 Д. Баярхүү Мэргэжилтэн bayarkhuu@cabinet.gov.mn 262408
9 Б. Болорсувд Мэргэжилтэн b.bolorsuvd@cabinet.gov.mn 260817
10 Б. Ундаръяа Мэргэжилтэн undariya@cabinet.gov.mn 262900
11 Ш. Энхцог Шинжээч enkhtsog@cabinet.gov.mn 322477
262477
12 Х. Батчулуун Шинжээч batchuluun@cabinet.gov.mn
13 Х. Билгүүн Шинжээч bilguun@cabinet.gov.mn
14 Н. Нарантуяа Шинжээч narantuya_n@cabinet.gov.mn
15 П. Дэлгэрцэцэг Ажилтан delgertsetseg@cabinet.gov.mn 261621
16 A. Мөнхдэлгэр Мэргэжилтэн munkhdelger@cabinet.gov.mn 262900
17 Д. Батбаяр Мэргэжилтэн batbayar_d@cabinet.gov.mn 266978
18 А. Базар Мэргэжилтэн bazar@cabinet.gov.mn 262544
19 Ю. Дуламрагчаа Мэргэжилтэн dulamragchaa@cabinet.gov.mn 262544
20 Д. Ганцэцэг Арга зүйч gantsetseg@cabinet.gov.mn
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Н. Алтанцэцэг Засгийн газрын ахлах Референт altantsetseg@cabinet.gov.mn 262360
2 Д. Үржинсүрэн Засгийн газрын Референт urjinsuren@cabinet.gov.mn 260881
3 Д. Энхцэцэг Засгийн газрын Референт enkhtsetseg@cabinet.gov.mn 321074
4 Д. Мөнх-од Ахлах шинжээч munkhod@cabinet.gov.mn 261468
5 Т. Сувдмаа Ахлах шинжээч suvdmaa@cabinet.gov.mn 262998

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж, бүх талын дэмжлэгээр хангах; Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж, мэргэшил, арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх; яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх; төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгалт хийх, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, нэгтгэн дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний төсвийн зарцуулалтад дотоод аудит хийж, эдгээр чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бүх яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам, яамдын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Э. Бат-Идэр Дарга batider@cabinet.gov.mn 260358
2 Д. Бямбадулам Засгийн газрын Референт byambadulam@cabinet.gov.mn 264767
3 А. Мөнхбат Засгийн газрын Референт munkhbat.a@cabinet.gov.mn 266605
4 C. Нямбаяр Засгийн газрын Референт nyambayar@cabinet.gov.mn 260980
5 Ш. Цэцэг-Өлзий Засгийн газрын Референт tsetsegulzii@cabinet.gov.mn 261163
6 И. Давааноров Ахлах шинжээч davaanorov@cabinet.gov.mn 260406
7 С. Энхзориг Ахлах шинжээч enkhzorig@cabinet.gov.mn 260478
8 Р. Дүүрэнбаяр Шинжээч duurenbayar@cabinet.gov.mn 264767
9 П. Золзаяа Шинжээч zolzaya@cabinet.gov.mn 261697
11 Б. Мөнх-Эрдэнэ Шинжээч b.munkherdene@cabinet.gov.mn 329163
12 Ш. Энхцэцэг Шинжээч enkhtsetseg_sh@cabinet.gov.mn 264767
13 Ж. Сайнбайгалмаа Мэргэжилтэн sainbaigalmaa@cabinet.gov.mn 1111
14 Б. Билгүүндалай Ажилтан bilguundalai@cabinet.gov.mn 1111

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн мэдээллийн сүлжээг хөгжүүлэн зохион байгуулалт, мэргэшил-арга зүйн удирдлагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн мэдээллийн сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, байгууллагуудын вебсайт хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын онлайн системийг боловсруулах, нэвтрүүлэх; Засгийн газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын интранет, вебсайт болон компьютерийн дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад Засгийн газрын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, төрийн мэдээллийн сүлжээ, вебсайт, интранетын найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын үйлчилгээгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, “Төр, засгийн газрын үйлчилгээг эрхлэх газар” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Ж. Тамир Дарга tamir@cabinet.gov.mn 260809
2 Ч. Энхзаяа Засгийн газрын Референт enkhzaya@cabinet.gov.mn 266854
3 Б. Мөнхзул Шинжээч munkhzul@cabinet.gov.mn 260124
4 Б. Баасандорж Шинжээч baasandorj@cabinet.gov.mn 263403
5 М. Өлзийбаатар Ажилтан ulziibaatar@cabinet.gov.mn 260124
6 Т. Төгөлдөр Ажилтан tuguldur@cabinet.gov.mn 260124