ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 23 2019-05-22 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 22 2019-05-17 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
3 Засгийн газрын хуралдаан 21 2019-05-12 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 20 2019-05-01 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 19 2019-04-23 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 18 2019-04-17 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 17 2019-04-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
8 Засгийн газрын хуралдаан 16 2019-04-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 15 2019-04-03 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 14 2019-03-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит