ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 29 2019-07-03 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 28 2019-06-28 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 27 2019-06-19 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 26 2019-06-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 25 2019-06-05 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 24 2019-05-29 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 23 2019-05-22 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 22 2019-05-17 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
9 Засгийн газрын хуралдаан 21 2019-05-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 20 2019-05-01 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит