ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 36 2017-08-16 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 35 2017-08-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 34 2017-07-18 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 33 2017-07-16 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 32 2017-07-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 31 2017-06-28 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 30 2017-06-21 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 29 2017-06-19 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 28 2017-06-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
10 Засгийн газрын хуралдаан 27 2017-06-07 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит