Улаанбаатар хот

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр зарласан Төрийн ордны зоогийн газрыг зориулалтын дагуу түрээслэх сонгон шалгаруулалтын урилга, ажлын даалгаварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тул санал хүлээн авах хугацааг 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүртэл сунгасан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь Төрийн ордны 4-р давхарт байрлах Зоогийн газрыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой аж ахуйн нэгжийн урьж байна.

1. Сонгон шалгаруулалтын нэр

Төрийн ордны зоогийн газрыг зориулалтын дагуу түрээслэх сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах. Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж нь сонгон шалгаруулалтын материалыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвд битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

Материалыг зарласан хугацаанд, байгууллагын нэр, байршил, зориулалт, бүрдүүлсэн материалын жагсаалт тус бүрийг дугтуйны гадна талд бичиж битүүмжилсэн хэлбэрээр 2 хувь ирүүлнэ.

2. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

 

д/д

Түрээслэх талбайн нэршил, чиглэл, зориулалт

Байршил /хөрөнгө/

Талбайн хэмжээ/м2/

1

Зоогийн газар

Төрийн ордны 4 давхарт байрлах үйлчилгээний А, Б заал, үйлдвэрлэлийн цех, Б1 давхарт байрлах агуулах

707,68м2

2

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил

Төрийн ордны хоолны газрын үйлчилгээний А, Б заал, үйлдвэрлэлийн цех, агуулахад ашиглагдаж байгаа

3. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт

Материал хүлээн авах хаяг

УБ хот, Сүхбаатарын талбай-6, Төрийн ордны зүүн хойд талд байрлах Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордны 4 давхрын Нутгийн удирдлагын танхимд нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Нэг метр.кв /1м2/ талбайн түрээсийн жишиг үнийг ТӨБЗГ- ын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолын хавсралтын дагуу нэг сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг.

• Жич: Төрийн ордны Зоогийн газрын түрээслэгч сонгоно;

• Түрээсийн үнэд ашиглалтын зардал багтаагүй болно;

• Шаардлагатай бол одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг нэмэлтээр түрээслэх;

• Ажлын даалгаврын дагуу үйлчилгээг эрхлэх, тавигдах доод шаардлага, шалгуурыг хангавал зохино.

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

• Аж ахуйн нэгж болон санал болгосон хүний нөөцийн талаар татвар, санхүүгийн тайлагналт, нийгмийн даатгалын зэрэг мэдээллийн системээс лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл;

• Улс төрд нөлөө бүхий этгээд болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдүүдтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн байх;

• Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

• Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх сүүлийн 2 жилийн мэдээлэл;

• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шүүхээр тогтоогдсон бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /E-mongolia лавлагаа/;

• Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн хуулбар;

• Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт /E-mongolia лавлагаа/;

 • Талбай түрээслэх үнийн санал;
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, стандартын мэдээлэл

Төрийн ордны тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомж, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, норм, дүрэм.

4. Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл

Засгийн газрын 2001 оны 134 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49, 51 дүгээр тогтоолуудыг тус тус үндэслэн түрээслэгч сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ил тод зохион байгуулна.

Эрхэлсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай, санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Материал дутуу тохиолдолд үл маргах журмаар хасна.

Материалыг бүрэн ирүүлсэн, тавигдах шаардлагыг хангасан нэг оролцогчийг сонгон шалгаруулна.

Гэрээ байгуулах эрх олгосон аж ахуйн нэгжийн байршуулах барьцаа хөрөнгө 1 сарын түрээсийн хэмжээнээс доошгүй байна.

5. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10:00 цагт Төрийн ордонд ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх болон бусад нэмэлт мэдээллийг Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 51-260252 дугаар утас, www.sgsa.gov.mn Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын www.cabinet.gov.mn, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын www.tender.gov.mn цахим хаягаар болон enkhtur@sgsa.gov.mn цахим шуудангаар холбогдож авна уу.

Хаяг: УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордон

Холбогдох албан тушаалтан: Ажлын хэсгийн нарийн бичиг, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын Чанарын ахлах мэргэжилтэн Б.Энхтөр

Утасны дугаар: 51-260252, 99086663 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг Улаанбаатар хот

2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

 

 

ТӨРИЙН ОРДОНД ЗООГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

 1. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын дүрэмд зохих өөрчлөлт оруулж, татан буугдсан төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын шилжүүлсэн чиг үүргийг хувийн хэвшлээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчмыг баримтлан төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журмын дагуу Төрийн ордны 4-р давхарт байрлах Зоогийн газарт хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулна.

Төрийн ордны 4 давхарт байрлах 707.68 м2 талбай үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгжийг сонгоно.

2. ЗОРИЛГО

Энэ ажлын даалгаврын үндсэн зорилго нь Төрийн ордонд ажилладаг нийт ажилтан, хурал, хэлэлцүүлэгт оролцох иргэдийг халуун хоол, ундаагаар хангаж, түргэн шуурхай үйлчлэх түрээслэгч аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт боловсруулахад оршино.

3. ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны 206 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Хоолны газрын нийтлэг журам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/179 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх эрүүл ахуйн, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд заасан шаардлагуудыг хангасан байх.

1. Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

 1. Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг, олон нийтэд танигдсан хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байх;
 2. Түүхий эдийн бэлтгэлийн нэгдсэн стандартын шаардлага хангасан байх;
 3. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэх нэгдсэн бодлого, байгууллагын журамтай байх;
 4. Нэгдсэн маркетингийн бодлого;
 5. Үйлчилгээний онцлогийг тусгасан эмблем бүхий хавтастай, дарааллын дагуу бичсэн олон төрлийн сонголттой, орц, хачир, сүмсний тайлбар бүхий хоол, ундааны хэвлэмэл болон цахим цэс;
 6. Катерингийн хоол үйлчилгээнд стандартын дагуу хоол, ундааны хадгалалтын нөхцөл, хугацаа, хоолны температурыг мөрдөн тусгай тээвэрлэлтийн, зориулалтын сав, баглаа боодол, зориулалтын дулаан баригч, халуун сав, хөргүүр гэх мэтийг ашиглана;
 7. Үйл ажиллагаа, үйлчилгээний стандарт, бүтээгдэхүүний амт чанарт мэргэжлийн зөвлөгөө өгч хамтарч ажилладаг мэргэжлийн баг;
 8. Түүхий эд хадгалах дүрэм журмыг мөрдөж, шаардлагатай нөөцтэй байх;
 9. Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тасралтгүй сайжруулах менежмент; Зоогийн газрын үйлчилгээ эрхлэхдээ зөөгчөөр үйлчлэх, өөрөө өөртөө үйлчлэх, холимог үйлчилгээ, лангууны араас үйлчлэх, тогоочоор үйлчлэх, туузан дамжуургаар үйлчлэх хэлбэрүүдээс санал болгоно;
 10. Үйлчилгээний онцлог, хэв маягийг тусгасан ажлын дүрэмт хувцас.

Ажилтанд тавигдах шаардлага

Ерөнхий шаардлага:

 1. Ерөнхий болон туслах тогооч, зөөгч нь мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх;
 2. Хоолны шинж чанар, төрөл, зориулалт, бэлтгэх ажиллагаа, жор, олгох, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, бэлтгэх чадвар;
 3. Зөөгч нь үйлчлүүлэгчдэд хоол сонгоход туслах, тайлбар зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийг олгох;
 4. Бүх ажилтнууд эрүүл мэндийн үзлэгт орсон, эрүүл мэндийн дэвтэртэй байх;                    Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ерөнхий шаардлага:

 1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих MNS 4946:2019 стандартын шаардлага хангасан байна
 2. Өөрийн өнгө төрх, үйлчилгээний стандарт бүхий ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг 15 хоногийн дотор бэлэн болгоно.

Үйлчилгээний танхимын тохижилт:

 1. Тусгай зориулалтын лангуу;
 2. Үйлчилгээний онцлогийг тусгасан чимэглэл, тохижилт;
 3. Үйлчилгээний төрөл, ангилалд тохирсон ширээ;
 4. Зөөлөн, хагас зөөлөн сандал.

Үйлчилгээний танхимын бусад тоног төхөөрөмж, тавилга:

 1. Кассын машин, компьютер;
 2. Төлбөр, тооцооны нэгдсэн систем, төлбөрийн баримт, НӨАТ-ын баримт олгох машин.

Хоол үйлдвэрлэлийн байрны зохион байгуулалт:

Технологи ажиллагааны шугам нэг чигийн урсгалтай байх.

Хоол үйлдвэрлэлийн байрны тоног төхөөрөмж, зориулалтын багаж,хэрэгсэл:

 1.  Дээжийн хөргөгч, дээжийн бүртгэлийн дэвтэр;
 2. Түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, баталгаажуулалтын дагалдах бичгийн бүртгэлийн дэвтэр;
 3. Аяга таваг угааж, ариутгах төхөөрөмж;
 4. Зориулалтын ган, никель сав суулга;
 5. Тогоочийн багаж хэрэгсэл;
 6. Зориулалтын ажлын ширээ;
 7. Түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний тусдаа өнгөөр ялгасан гамбанз, хутга;
 8. Зориулалтын тавиур, халуун, хүйтэн байлгах төхөөрөмж;
 9. Үйлчилгээний аяга, таваг, багаж хэрэгсэл нь нэг суудалд ногдох эргэлтийн тооноос 2 дахин их байх;
 10. Үйлчилгээний ган халбага, сэрээ, /савх/ хутга нь нэг суудалд ногдох эргэлтийн тооноос 2 дахин их байх;
 11. Хөргөх, хөлдөөх төхөөрөмж;
 12. Хуурай хүнс болон ногооны агуулах;
 13. Үйлчилгээний зориулалтын хэрэглэлийн өрөө, шүүгээ;
 14. Сав, багаж хэрэгслийн агуулах, шүүгээ;
 15. Батлагдсан технологийн карт;
 16. Батлагдсан аюулгүй ажиллагааны дүрэм;
 17. Салбарын өнгө төрх бүхий нэг удаагийн /зөөврийн/ хүнсний зориулалтын аяга, хэрэгсэл;
 18. Салбарын өнгө төрх бүхий зориулалтын даавуун болон цаасанамны алчуур;
 19. Ариутгасан, чийгтэй халуун алчуур;
 20. Салбарын өнгө төрх бүхий ширээний зөөлөвч, бүтээлэг.

  АНХААРАХ ЗҮЙЛС

  Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулиар Төрийн ордны эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, түүний хамгаалалт, үйлчилгээг тусгайлан зохицуулсан бөгөөд төрийн тусгай хамгаалалтад 24 цагийн турш байдаг обьект болно. Төрийн ордны үйлчилгээ нь түүнд байрлаж байгаа байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн жишиг шаардлагыг хангасан байх ба Төрийн ордонд үйлчилгээ явуулах журмыг тусгайлан зохицуулсан болохыг анхаарах.

  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Улаанбаатар хот

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь Төрийн ордны баруун жигүүрийн 2 давхарт байрлах кофе шоп түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг урьж байна.

1. Сонгон шалгаруулалтын нэр

Төрийн ордны баруун жигүүрийн 2 давхарт байрлах кофе шопыг зориулалтын дагуу түрээслэх сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах. Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж нь сонгон шалгаруулалтын материалыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвд битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

Материалыг зарласан хугацаанд байгууллагын нэр, байршил, зориулалт, бүрдүүлсэн материалын жагсаалт тус бүрийг дугтуйны гадна талд бичиж битүүмжилсэн хэлбэрээр 2 хувь ирүүлнэ.

2. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

д/д

Түрээслэх талбайн нэршил, чиглэл, зориулалт

Байршил /хөрөнгө/

Талбайн хэмжээ /м2/

1

Кофе шоп /баруун/

Төрийн ордны 2 давхарт байрлах

82.4 м2

2

Үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил

Одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл

3. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт

Материал хүлээн авах хаяг

УБ хот, Сүхбаатарын талбай-6, Төрийн ордны зүүн хойд талд байрлах Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордны 4 давхрын Нутгийн удирдлагын танхимд нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Нэг метр.кв /1м2/ талбайн түрээсийн жишиг үнийг ТӨБЗГ- ын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолын хавсралтын дагуу нэг сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг.

Жич:

• Төрийн ордны баруун жигүүрийн Кофе шопыг түрээслэгч сонгоно;

• Түрээсийн үнэд ашиглалтын зардал багтаагүй болно;

• Шаардлагатай бол одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж тавилга хэрэгслийг нэмэлтээр түрээслэх;

• Ажлын даалгаврын дагуу үйлчилгээг эрхлэх, тавигдах доод шаардлага, шалгуурыг хангавал зохино.

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

• Аж ахуйн нэгж болон санал болгосон хүний нөөцийн талаар татвар, санхүүгийн тайлагналт, нийгмийн даатгалын зэрэг мэдээллийн системээс лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл;

• Улс төрд нөлөө бүхий этгээд болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдүүдтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн байх;

• Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

• Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх сүүлийн 2 жилийн мэдээлэл;

• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шүүхээр тогтоогдсон бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /E-mongolia лавлагаа/;

• Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн хуулбар;

• Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт /E-mongolia лавлагаа/;

 • Талбай түрээслэх үнийн санал.
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, стандартын мэдээлэл

Төрийн ордны тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомж, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, норм, дүрэм холбогдох зөвшөөрөл.

4. Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл

Засгийн газрын 2001 оны 134 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49, 51 дүгээр тогтоолуудыг тус тус үндэслэн түрээслэгч сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ил тод зохион байгуулна.

Эрхэлсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай, санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Материал дутуу тохиолдолд үл маргах журмаар хасна.

Материалыг бүрэн ирүүлсэн, тавигдах шаардлагыг хангасан нэг оролцогчийг сонгон шалгаруулна.

Гэрээ байгуулах эрх олгосон аж ахуйн нэгжийн байршуулах барьцаа хөрөнгө 1 сарын түрээсийн хэмжээнээс доошгүй байна.

5. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт Төрийн ордонд ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх болон бусад нэмэлт мэдээллийг Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 51-260252 дугаар утас, www.sgsa.gov.mn, Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын www.cabinet.gov.mn, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын www.tender.gov.mn цахим хаягаар болон enkhtur@sgsa.gov.mn цахим шуудангаар холбогдож авна уу.

Хаяг: УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордон

Холбогдох албан тушаалтан: Ажлын хэсгийн нарийн бичиг, Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын Чанарын ахлах мэргэжилтэн Б.Энхтөр

Утасны дугаар: 51-260252, 99086663 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг Улаанбаатар хот

2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

1. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын дүрэмд зохих өөрчлөлт оруулж, татан буугдсан төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын шилжүүлсэн чиг үүргийг хувийн хэвшлээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчмыг баримтлан төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журмын дагуу Төрийн ордонд кофе шопын үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулна.

Төрийн ордны 2 давхрын баруун жигүүрт байрлах 82.4м2 талбай бүхий кофе шопын үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгжийг сонгоно.

2. ЗОРИЛГО

Энэ ажлын даалгаврын үндсэн зорилго нь Төрийн ордонд кофе шопын үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад оршино.

3. ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

1. Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

 1. Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг, олон нийтэд танигдсан кофе шопын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байх;
 2. Нэгдсэн маркетингийн бодлого;
 3. Захиалгын автоматчилсан систем;
 4. Захиалгын кофе хүргэлтийн үйлчилгээ;
 5. Салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний стандарт, бүтээгдэхүүний амт чанарт мэргэжлийн зөвлөгөө өгч хамтарч ажилладаг мэргэжлийн баг;
 6. Өөрийн онцлог, өргөн сонголт бүхий цэс;
 7. Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тасралтгүй сайжруулах менежмент;
 8. Бариста бэлтгэх, чадавхжуулах мэргэжлийн баг;
 9. Хэрэглэгчийг урамшуулах хөтөлбөр;
 10. Ажлын цагийг баримтлан ажиллах ба ил байрлуулсан ажиллах цагийн хуваарь.

2. Ажилтанд тавигдах шаардлага

 1. Бариста бэлтгэх сургалтад хамрагдсан, төрөл бүрийн кофег бэлтгэн,үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх үйлчилгээний мэргэшсэн үнэмлэх;
 2. Кофены шинж чанар, төрөл, зориулалт, бэлтгэх ажиллагаа, жор, олгох, кофены карт зохиох, кофены тусгай тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, бэлтгэх чадвар;
 3. Кофе хадгалах дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах;
 4. Үйлчлүүлэгчдэд кофе сонгоход туслах, тайлбар зөвлөгөө өгөх,
 5. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон, эрүүл мэндийн дэвтэртэй байх.

3. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ерөнхий шаардлага:

1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих MNS 4946:2019 стандартын шаардлага хангасан байна.

2. Өөрийн өнгө төрх, үйлчилгээний стандарт бүхий ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг 15 хоногийн дотор бэлэн болгоно.

3. Ил байрласан ажиллах цагийн хуваарьтай байх.

Үйлчилгээний танхимын тохижилт:

 1. Бариста тоног төхөөрөмж;
 2. Тусгай зориулалтын лангуу;
 3. Үйлчилгээний онцлогийг тусгасан чимэглэл, тохижилт;
 4. Үйлчилгээний төрөл, ангилалд тохирсон ширээ;
 5. Зөөлөн, хагас зөөлөн сандал.
 6. Үйлчилгээний танхимын бусад тоног төхөөрөмж, тавилга:
 7. Кассын машин, компьютер;
 8. Төлбөр, тооцооны нэгдсэн систем, төлбөрийн баримт, НӨАТ-ын баримт олгох машин.

Кофе үйлдвэрлэлийн байрны зохион байгуулалт:

 1. Технологи ажиллагааны шугам нэг чигийн урсгалтай байх                                                                                    Кофе үйлдвэрлэлийн байрны тоног төхөөрөмж, зориулалтын багаж, хэрэгсэл:   
 1. Дээжийн хөргөгч, дээжийн бүртгэлийн дэвтэр;
 2. Аяга таваг угааж, ариутгах төхөөрөмж;
 3. Зориулалтын тавиур, халуун, хүйтэн байлгах төхөөрөмж;
 4. Үйлчилгээний зориулалтын хэрэглэлийн өрөө, шүүгээ;
 5. Түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, баталгаажуулалтын дагалдах бичгийн бүртгэлийн дэвтэр;
 6. Батлагдсан технологийн карт;
 7. Салбарын өнгө төрх бүхий нэг загварын шаазан эдлэл /зориулалт тус бүрээр 2 дахин их нөөцтэй/;
 8. Салбарын өнгө төрх бүхий нэг удаагийн /зөөврийн/ хүнсний зориулалтын аяга, хэрэгсэл;
 9. Салбарын өнгө төрх бүхий зориулалтын амны алчуур.

4. АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулиар Төрийн ордны эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, түүний хамгаалалт, үйлчилгээг тусгайлан зохицуулсан бөгөөд төрийн тусгай хамгаалалтад 24 цагийн турш байдаг обьект болно. Төрийн ордны үйлчилгээ нь түүнд байрлаж байгаа байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн жишиг шаардлагыг хангасан байх ба Төрийн ордонд үйлчилгээ явуулах журмыг тусгайлан зохицуулсан болохыг анхаарах.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Улаанбаатар хот

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь Төрийн ордны зүүн жигүүрийн 2 давхарт байрлах кофе шоп түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг урьж байна.

1. Сонгон шалгаруулалтын нэр

Төрийн ордны зүүн жигүүрийн 2 давхарт байрлах кофе шопыг зориулалтын дагуу түрээслэх сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах. Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж нь сонгон шалгаруулалтын материалыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвд битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

Материалыг зарласан хугацаанд байгууллагын нэр, байршил, зориулалт, бүрдүүлсэн материалын жагсаалт тус бүрийг дугтуйны гадна талд бичиж битүүмжилсэн хэлбэрээр 2 хувь ирүүлнэ.

2. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

д/д

Түрээслэх талбайн нэршил, чиглэл, зориулалт

Байршил /хөрөнгө/

Талбайн хэмжээ /м2/

1

Кофе шоп /зүүн/

Төрийн ордны 2 давхарт байрлах

45.1 м2

2

Үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил

Одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж тавилга хэрэгсэл

3. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт

Материал хүлээн авах хаяг

УБ хот, Сүхбаатарын талбай-6, Төрийн ордны зүүн хойд талд байрлах Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордны 4 давхрын Нутгийн удирдлагын танхимд нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Нэг метр.кв /1м2/ талбайн түрээсийн жишиг үнийг ТӨБЗГ- ын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолын хавсралтын дагуу нэг сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг.

Жич:

• Төрийн ордны зүүн жигүүрийн Кофе шопыг түрээслэгч сонгоно;

• Түрээсийн үнэд ашиглалтын зардал багтаагүй болно;

• Шаардлагатай бол одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж тавилга хэрэгслийг нэмэлтээр түрээслэх;

• Ажлын даалгаврын дагуу үйлчилгээг эрхлэх, тавигдах доод шаардлага, шалгуурыг хангавал зохино.

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

• Аж ахуйн нэгж болон санал болгосон хүний нөөцийн талаар татвар, санхүүгийн тайлагналт, нийгмийн даатгалын зэрэг мэдээллийн системээс лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл

• Улс төрд нөлөө бүхий этгээд болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдүүдтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн байх;

• Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

• Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх сүүлийн 2 жилийн мэдээлэл;

• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шүүхээр тогтоогдсон бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /Emongolia лавлагаа/;

• Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн хуулбар;

• Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт /E-mongolia лавлагаа/;

 • Талбай түрээслэх үнийн санал.
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, стандартын мэдээлэл

Төрийн ордны тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомж, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, норм, дүрэм холбогдох зөвшөөрөл.

4. Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл

Засгийн газрын 2001 оны 134 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 49, 51 дүгээр

тогтоолуудыг тус тус үндэслэн түрээслэгч сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ил тод зохион байгуулна.

Эрхэлсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай, санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Материал дутуу тохиолдолд үл маргах журмаар хасна.

Материалыг бүрэн ирүүлсэн, тавигдах шаардлагыг хангасан нэг оролцогчийг шалгаруулна.

Гэрээ байгуулах эрх олгосон аж ахуйн нэгжийн байршуулах барьцаа хөрөнгө 1 сарын түрээсийн хэмжээнээс доошгүй байна.

5. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт Төрийн ордонд ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх болон бусад нэмэлт мэдээллийг Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 51-260252 дугаартай утас, www.sgsa.gov.mn Монгол улсын Засгийн газрын www.zasag.mn, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын www.cabinet.gov.mn, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын www.tender.gov.mn цахим хаягаар болон болон enkhtur@sgsa.gov.mn цахим шуудангаар холбогдож авна уу.

Хаяг: УБ хот, Төрийн ордон, Сүхбаатарын талбай-6 Төрийн ордон В1 давхар, 1 тоот

Холбогдох албан тушаалтан: Ажлын хэсгийн нарийн бичиг, Төр, засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын Чанарын ахлах мэргэжилтэн Б.Энхтөр

Утасны дугаар: 51-260252, 99086663 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг Улаанбаатар хот

2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

ТӨРИЙН ОРДОНД КОФЕ ШОПЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын дүрэмд зохих өөрчлөлт оруулж, татан буугдсан төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын шилжүүлсэн чиг үүргийг хувийн хэвшлээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчмыг баримтлан төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журмын дагуу Төрийн ордонд кофе шопын үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулна.

Төрийн ордны 2 давхрын зүүн жигүүрт байрлах 45.1 м2 талбай шопын үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгжийг сонгоно.

2. ЗОРИЛГО

Энэ ажлын даалгаврын үндсэн зорилго нь Төрийн ордонд кофе шопын үйлчилгээ эрхлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад оршино.

3. ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

1. Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

 1. Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг, олон нийтэд танигдсан кофе шопын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байх;
 2. Нэгдсэн маркетингийн бодлого;
 3. Захиалгын автоматчилсан систем;
 4. Захиалгын кофе хүргэлтийн үйлчилгээ;
 5. Салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний стандарт, бүтээгдэхүүний амт чанарт мэргэжлийн зөвлөгөө өгч хамтарч ажилладаг мэргэжлийн баг;
 6. Өөрийн онцлог, өргөн сонголт бүхий цэс;
 7. Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тасралтгүй сайжруулах менежмент;
 8. Бариста бэлтгэх, чадавхжуулах мэргэжлийн баг;
 9. Хэрэглэгчийг урамшуулах хөтөлбөр;
 10. Ажлын цагийг баримтлан ажиллах ба ил байрлуулсан ажиллах цагийн хуваарь.

2. Ажилтанд тавигдах шаардлага

 1. Бариста бэлтгэх сургалтад хамрагдсан, төрөл бүрийн кофег бэлтгэн,үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх үйлчилгээний мэргэшсэн үнэмлэх;
 2. Кофены шинж чанар, төрөл, зориулалт, бэлтгэх ажиллагаа, жор, олгох, кофены карт зохиох, кофены тусгай тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, бэлтгэх чадвар;
 3. Кофе хадгалах дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах;
 4. Үйлчлүүлэгчдэд кофе сонгоход туслах, тайлбар зөвлөгөө өгөх,
 5. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон, эрүүл мэндийн дэвтэртэй байх.

3. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ерөнхий шаардлага:

1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих MNS 4946:2019 стандартын шаардлага хангасан байна.

2. Өөрийн өнгө төрх, үйлчилгээний стандарт бүхий ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг 15 хоногийн дотор бэлэн болгоно.

3. Ил байрласан ажиллах цагийн хуваарьтай байх.

Үйлчилгээний танхимын тохижилт:

 1. Бариста тоног төхөөрөмж;
 2. Тусгай зориулалтын лангуу;
 3. Үйлчилгээний онцлогийг тусгасан чимэглэл, тохижилт;
 4. Үйлчилгээний төрөл, ангилалд тохирсон ширээ;
 5. Зөөлөн, хагас зөөлөн сандал.
 6. Үйлчилгээний танхимын бусад тоног төхөөрөмж, тавилга:
 7. Кассын машин, компьютер;
 8. Төлбөр, тооцооны нэгдсэн систем, төлбөрийн баримт, НӨАТ-ын баримт олгох машин.

Кофе үйлдвэрлэлийн байрны зохион байгуулалт:

Технологи ажиллагааны шугам нэг чигийн урсгалтай байх

Кофе үйлдвэрлэлийн байрны тоног төхөөрөмж, зориулалтын багаж, хэрэгсэл:

 1. Дээжийн хөргөгч, дээжийн бүртгэлийн дэвтэр;
 2. Аяга таваг угааж, ариутгах төхөөрөмж;
 3. Зориулалтын тавиур, халуун, хүйтэн байлгах төхөөрөмж;
 4. Үйлчилгээний зориулалтын хэрэглэлийн өрөө, шүүгээ;
 5. Түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, баталгаажуулалтын дагалдах бичгийн бүртгэлийн дэвтэр;
 6. Батлагдсан технологийн карт;
 7. Салбарын өнгө төрх бүхий нэг загварын шаазан эдлэл /зориулалт тус бүрээр 2 дахин их нөөцтэй/;
 8. Салбарын өнгө төрх бүхий нэг удаагийн /зөөврийн/ хүнсний зориулалтын аяга, хэрэгсэл;
 9. Салбарын өнгө төрх бүхий зориулалтын амны алчуур.

4. АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулиар Төрийн ордны эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, түүний хамгаалалт, үйлчилгээг тусгайлан зохицуулсан бөгөөд төрийн тусгай хамгаалалтад 24 цагийн турш байдаг обьект болно. Төрийн ордны үйлчилгээ нь түүнд байрлаж байгаа байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн жишиг шаардлагыг хангасан байх ба Төрийн ордонд үйлчилгээ явуулах журмыг тусгайлан зохицуулсан болохыг анхаарах.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимтай хамтран Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Худалдан авах ажиллагааны хууль анх 2000 онд батлагдаж, 2005 онд шинэчилсэн найруулга хийгдэж, үүнээс хойш нийт 32 удаа нэмэлт өөрчлөлт оржээ. УИХ-аас батлагдсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Алсын хараа – 2050, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх зорилт  тавьсан. Тиймээс уг хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хийж, ил тод, нээлттэй байдлыг бий болгох нь зайлшгүй байгааг Сангийн яамнаас танилцууллаа.

Тендерт оролцогч аж ахуй нэгжүүдийн зүгээс:

 1. Гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэх нөхцлийг тодорхой болгох
 2. Тендер шалгаруулалтыг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хүний оролцоог багасгах
 3. Нээлттэй тендер шалгаруулалтын үед тендер хүлээн авах хугацааг багасгах зэрэг саналаа илэрхийлэв.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, одоогийнхоос олон ханган нийлүүлэгчид өрсөлдөх боломжтой болгох, орчин үеийн шинэлэг, шийдэл, техник, технологийн боломжуудыг нэвтрүүлэх замаар худалдан авч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг илүү чанартай болгоход анхаарах шаардлага үүсээд байгааг хуулийн төсөл боловсруулагчдын зүгээс тайлбарлав.

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Уг хуулийн төсөл нь төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй зарим төсөл хөтөлбөрийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар урт хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилготой юм. Хувийн хэвшил өрсөлдөөний зарчмаар шинэ технологитой болж, чадварлаг боловсон хүчнээр хүний нөөцөө бүрдүүлдэг учраас томоохон төсөл хөтөлбөрийг ААН-үүдээр хэрэгжүүлэх нь төсвийн ачаалал буурч, олон нийт чанартай ажил үйлчилгээгээр хангагдана гэдгийг хууль боловсруулагчдын зүгээс тайлбарлалаа.  Тус хуулийн төсөл нь уул уурхай, банк, батлан хамгаалахаас бусад салбарт хэрэгжихээр боловсруулжээ.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хувийн хэвшил хэрэгжүүлэх боломжтой 19,6 их наяд төгрөгийн төсөл хөтөлбөр бий. Тиймээс Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль батлагдсанаар Боомтын сэргэлт, Хот, хөдөөгийн сэргэлт, Эрчим хүчний сэргэлт, Ногоон хөгжлийн сэргэлтийн хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдийг хувийн хэвшил гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ.

Төр хувийн хэвшилтэй түншилж ажилласнаар бизнес хийх таатай нөхцөл бүрдэж, нөгөө талаас иргэдийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл стандартад нийцсэн, чанартай үйлчилгээгээр хангагдана гэдгийг хууль боловсруулагчид онцолж байна.

 

1. “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх JDS[1] тэтгэлэгт хөтөлбөр” -ийн 2022 оны бүртгэл эхэллээ. Бүртгэлийн хугацаа:

      Магистрын хөтөлбөрийн бүртгэл: 9/1 (Лхагва )-11/2 (Лхагва) хүртэл

      Докторын хөтөлбөрийн бүртгэл: 9/1 (Лхагва )-12/9 (Баасан) хүртэл

2. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр нь хөгжиж буй орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд гар бие оролцох, ирээдүйд чухал үүрэг гүйцэтгэх залуу төрийн албан хаагчдыг Япон улсын их, дээд сургуулийн магистр, докторын түвшний хөтөлбөрт суралцуулах замаар мэргэшүүлэн бэлтгэж, төгсөөд өөрийн улсад тулгарч буй нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн асуудлыг бодитойгоор шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах, хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоон, хоёр орны найрамдалт харилцааг бэхжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилт оршино. Энэхүү хөтөлбөр нь 1999 оноос шинээр хэрэгжиж эхэлсэн буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр бөгөөд өдгөө Азийн орнууд зонхилсон 19 улсад хэрэгжиж, 2021 оны байдлаар нийт 5,000 гаруй залуус Япон улсад суралцаад байна.

3. Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол улсад 2001 оноос хэрэгжиж эхэлсэн ба энэ жилийг оруулаад нийт 400 оюутан залуус Япон улсад суралцаад байна. Үүнээс 359 оюутан магистр, доктороор төгсөж ирээд Засгийн газрын холбогдох байгууллагууд, Их дээд сургуулиуд, Төв банк зэрэг нийгмийн олон салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

4. Энэ жил 15 магистр оюутан, 1 докторын оюутныг сонгон шалгаруулж, Япон улсын их, дээд сургуульд илгээж, тус тусын мэргэжлээр Англи хэл дээр (Магистр: 2 жил, Доктор: 3 жил) суралцах болно. Суралцах чиглэлийг дараах хүснэгтээс харна уу.

5. Дараах хуваарийн дагуу нээлттэй танилцуулга семинар зохион байгуулах ба оролцохыг хүсвэл хөтөлбөрийн вэбсайтаар урьдчилан бүртгүүлэх шаардлагатай болно. Мөн хүсэлт гаргасан байгууллагууд дээр очиж зохион байгуулахаас гадна сургууль бүрийн танилцуулгыг хийхээр төлөвлөж байна.

1 2022 оны 9-р сарын 7 (Лхагва), 14:00-15:30 цагт Цахимаар
2 2022 оны 9-р сарын 17 (Бямба), 11:00-12:30 цагт
3 2022 оны 9-р сарын 22 (Пүрэв), 18:30-20:00 цагт Танхимаар
4 2022 оны 10-р сарын 1 (Бямба), 11:00-12:30 цагт

6. JDS хөтөлбөрийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://jds-scholarship.org/ цахим хуудаснаас, эсвэл JICE JDS Төслийн Монгол дахь Оффис (mongolia@jice.org) -оос авна уу.

[1] JDS: The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ дэлхийн шатрын 44 дүгээр олимпиадад оролцохоор удахгүй эх орноосоо мордох гэж байгаа шатарчид болон БТСУХ-ны дарга Д.Жаргалсайхан, Монголын шатрын холбооны Ерөнхийлөгч Э.Гурванбаатар, гүйцэтгэх захирал Ц.Батсайхан нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзан амжилт хүслээ.

Ерөнхий сайд энэ үеэр үг хэлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газраас шатрын спортод ихээхэн анхаарч БТСУХ-ны дэргэд Үндэсний шигшээ багийг ажиллуулж байгааг онцлоод оюуны спортын ноён оргил болсон шатарт Монгол хүн амжилт гаргах  бүрэн боломжтой. Энэ удаагийн олимпиадад шинэ залуу тамирчид оролцохоор шалгарсанд баяртай байна. Амжилт гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашид Монгол Улсад шатрын спортыг хөгжүүлэхэд Засгийн газар бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллах болно гэсэн юм.

Олимпиадад оролцох шатарчдыг төлөөлж Их мастер А.Энхтуул, “Шатар бол олимпын төрөлд хараахан багтаагүй учир дэлхийн улс орнуудын шилдэг шатарчдыг хоёр жилд нэг удаа олимпиад зохион байгуулж өрсөлдүүлэн тухайн жилийн хамгийн шилдгүүдийг нь шалгаруулдаг. Тиймээс энэ удаагийн олимпиад бол шатарчдын хувьд өвөл, зуны олимптой дүйхүйц болохоор ихээхэн ач холбогдол өгч бэлтгэлээ базаасан. Бэлтгэлийн орчин нөхцөл болон шаардагдах бусад санхүүжилтыг Засгийн газраас шийдвэрлэж өгсөнд Ерөнхий сайдад талархаж байна гэв.

Дэлхийн шатрын 44 дүгээр олимпиад энэ сарын 26-наас 08 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын Ченнай хотноо болох юм. Энэ удаагийн дэлхийн шатрын олимпиадад түүхэндээ хамгийн олон буюу Дэлхийн шатрын холбоонд бүртгэлтэй 200 орны гишүүн холбоодоос 197 орны хамгийн шилдэг 343 баг, тамирчид эрэгтэй, эмэгтэй ангилалд өрсөлдөнө.

Дэлхийн шатрын 44 дүгээр олимпиадад Монгол Улсаа төлөөлөн оролцох тамирчдын хувьд Хэнтий аймагт зохион байгуулагдсан 2022 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний эхний байруудад шалгарсан шилдэг 10 шатарчин юм.

ЭРЭГТЭЙ БАГ

Багийн ахлагч: Үндэсний шигшээ багийн дасгалжуулагч, ОУ-ын шатрын холбооны дасгалжуулагч, ОУШХМ С.Ган-Од

1-р ширээ: Их мастер Д.Батсүрэн

2-р ширээ: ОУШХ-ны мастер Г.Амартүвшин

3-р ширээ: Их мастер Б.Гүндаваа

4-р ширээ: Их мастер С.Билгүүн

Нөөц тоглогч: ОУ-ын мастер С.Ган-Эрдэнэ

ЭМЭГТЭЙ БАГ

Багийн ахлагч: МШХ-ны гүйцэтгэх захирал, ОУ-ын шатрын холбооны дасгалжуулагч Ц.Батсайхан

1-р ширээ: Их мастер А.Энхтуул

2-р ширээ: ОУ-ын мастер Б.Баярмаа

3-р ширээ: ОУ-ын мастер Т.Мөнхзул

4-р ширээ: ОУ-ын шатрын холбооны дэд мастер Б.Мөнгөнзул

Нөөц тоглогч: ОУ-ын шатрын холбооны мастер Д.Мөнхзул нар Монгол Улсын багт багтжээ.

Коронавирусийн цар тахлын үеэр Дэлхийн шатрын олимпиад цахим хэлбэрээр хоёр удаа болсон бөгөөд дөрвөн жилийн дараа уламжлалт буюу танхимын зохион байгуулалтаар болох гэж байгаа аж.

Дэлхийн шатрын олимпиадад өмнө нь манай улсын баг 25 удаа оролцсон бөгөөд энэ жилийн чансаагаар эмэгтэй баг нийт 162 орноос 27-д, эрэгтэй баг 189 орноос 46-р байрт эрэмбэлэгджээ. Монголын шатарчид 2018 оны Дэлхийн шатрын олимпиадад эрэгтэй, эмэгтэй нэгдсэн дүнгээр ази тивдээ эхний шилдэг таван байрт шалгарсан байна. Мөн 2008 онд манай эмэгтэй баг “С” категорид багийн дүнгээр тэргүүлж алтан медаль, 2014 онд  эмэгтэй баг “В” категорид багийн дүнгээр хоёрдугаар байрт шалгарч мөнгөн медаль хүртэж байжээ.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас боловсруулсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл-д санал авч байна.

Саналаа turbat@cabinet.gov.mn хаягаар болон бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хандан ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 262958

Монгол Улсын Засгийн газрын ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГЫН нэг хэсэг АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН СЭРГЭЛТИЙН хүрээнд Оюу толгойн гүний уурхайн үйлдвэрлэл өнөөдөр эхэллээ.

Оюу толгойн гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн эхний шат буюу анхны тэсэлгээ хийх командыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ, Рио Тинто группийн гүйцэтгэх захирал Якоб Стаусхольм нар өглөө.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ хэлсэн үгэндээ “Оюу толгойн гүний уурхайн үйлдвэрлэл эхэлж байгаа нь хөрөнгө оруулагч талд дахин итгэл хүлээлгэж буй Монголын ард түмний чин эрмэлзэл” гэдгийг онцоллоо. Мөн “Оюу толгой төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлснээр Монгол Улс хөрөнгө оруулагчидтай ойлголцож, зөвшилцөж, тогтвортой хамтран ажиллаж чаддаг, харилцан ашигтай түншилдэг гэдгээ дэлхий дахинд нотлон харуулах баталгаа болно гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол Улсын

Засгийн газраас дэвшүүлсэн “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд цаашид хөрөнгө оруулагчид, аж ахуйн нэгжүүдтэй харилцан ашигтай идэвхтэй түншлэн ажиллахад Монголчууд бид бэлэн байна” гэлээ.

Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан 103-р тогтоолын хүрээнд өнөөдөр эхлүүлж буй Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг Монголын талд нэмэлт өр үүсгэхгүйгээр, дахин хугацаа хойшлуулахгүйгээр, техник эдийн засгийн алдаа дахин гаргахгүйгээр туйлын хариуцлагатай хандаж,харилцан тохиролцсон хугацаа буюу 2023 оны эхний улиралд багтааж бүрэн ашиглалтад оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа Ерөнхий сайд илэрхийллээ.

Рио Тинто группийн гүйцэтгэх захирал Якоб Стаусхольм “Хамтдаа хэлэлцэж ярилцсаны эцэст энд байгаа олон хүмүүсийн хамтын хичээл зүтгэл, тусламж дэмжлэгийн үр дүнд бид Монгол Улсад чухал ач холбогдолтой асуудлаар урагш алхах замаа тодорхойлохын зэрэгцээ санал зөрөлдөөнтэй явж ирсэн олон асуудлаар шийдэл олсон. Улмаар “Оюу толгой” компанийн ТУЗ гүний уурхайн үйл ажиллагааг санал нэгтэйгээр эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн. Оюу толгой бол дэлхийн хэмжээнд ус ашиглалт, дахин боловсруулалтын жишиг тогтоогч, Монголын 600 гаруй ханган нийлүүлэгчдийн дэмжлэгтэй, нийт ажилтных нь 96 хувийг монголчууд бүрдүүлсэн уурхай” гэж хэллээ. Мөн өнөөдрийн арга хэмжээ Монгол Улс олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг өөртөө татаж, тэдэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж, хамтын үнэ цэн бий болгон, амжилттай ажиллаж чаддаг орон гэдгийг дэлхий дахинд харуулсан үйл явдал боллоо гэдгийг онцоллоо.

Засгийн газрын ажлын хэсэг, УИХ-ын түр хороо удаан хугацаанд хөрөнгө оруулагч талтай зөвшилцсөний эцэст гацаанд орж, хуримтлагдаад байсан олон асуудлыг шийдэж чадсан бөгөөд үр дүнд нь 26 сар хүлээгдсэн Оюу толгойн гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн эхний шат ийн эхэлж байна.

Гүний уурхай бүрэн ашиглалтад орсноор Монгол Улс дэлхийн тавд эрэмбэлэгдэх өндөр технологийн гүний уурхайтай болж, олон улсын зах зээлд зэсийн томоохон тоглогчдын нэгд тооцогдохоос гадна Монгол Улсын эдийн засаг болон улсын төсөвт оруулах үр өгөөж багадаа гурав дахин нэмэгдэнэ. Оюу толгой ХХК таван тэрбум орчим ам.долларын борлуулалт хийж, Монгол Улсад төлөх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр гурав дахин нэмэгдэж, жилийн 700 тэрбум төгрөгт хүрэх урьдчилсан тооцоолол гарчээ.

Гүний уурхайн тогтвортой олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний хагас хүртэлх нэмэлт санхүүжилтийг Рио Тинто, Туркойс Хилл Ресурсес бүрэн хариуцна. Оюу толгойн ордын нийт нөөцийн 80 гаруй хувь нь газрын гүнд буюу гүний уурхайн хэсэгт байдаг. Оюу толгой ХХК гүний блокчлон олборлох аргаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Энэ өдөр Эрдэнэс Оюутолгой ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Цэрэнбат Туркойс Хилл Ресурсес компанийн санхүү эрхэлсэн захирал Люк Колтон нар “Өрийг хүчингүй болгосон тухай болон одоогийн үлдэгдэл төлбөрийн тухай” батламжид гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр Оюутолгой төсөл дэхь Монгол Улсын эзэмшлийн 34 хувьд ногдох 2,3 тэрбум ам.долларын өр бүрэн тэглэгдэж байна.

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2022 оны нэгдүгээр сарын 05-нд болж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

“Коронавируст халдварын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ыг шинэчлэн батлав

“Коронавируст халдварын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ыг шинэчлэн баталлаа.
Журмын шинэчлэл нь нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, халдвар тархалтын түвшин, дархлаажуулалтын хамралт, орон нутгийн онцлог, амьдралын шинэ хэв маягт дасан зохицоход хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулахад шаардлагатай нийтлэг арга хэмжээг авахад чиглэгдсэн байна.
Өмнөх журмаар батлагдсан хязгаарлалтын арга хэмжээг хуулийн этгээд, гэр бүл, хувь хүнд чиглэсэн хэлбэрээр халдвараас сэргийлэх дэглэм, тусгай нөхцөл шаардлага, хариуцлагын гэрээг мөрдөн харьцангүй “сулруулсан” байдлаар шинэчлэн томъёолжээ.
Шинэчилсэн журмаар,
-Халдварын тархалт, өвчний хүндрэл, нас баралт, хүн амын дархлаажуулалтын хамралт, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чадавхиас хамаарч халдварын тархалтын түвшинг тодорхойлох түр зааврыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар
-Халдварын тархалтын түвшинг тогтоосон үнэлгээний тайланг ХӨСҮТ, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар долоо хоног бүр тогтоож, Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бүх шатны Онцгой комисст хүргүүлэхээр
-Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны хязгаарлалтыг бүх шатны онцгой комисс орон нутгийн онцлогт тохируулан “ногоон”, “шар”, “улбар шар”, “улаан” түвшинд заагдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахаар
-Стратегийн ач холбогдол бүхий салбар бүс нутагт хүн, хуулийн этгээдийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шаардлагатай тохиолдолд Улсын онцгой комисс тогтоохоор тус тус тусгажээ.

Дарханы замын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх Ажлын хэсэг байгуулав

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замыг дөрвөн эгнээ болгон өргөтгөх бүтээн байгуулалтыг Азийн хөгжлийн банкны Бүс нутгийн автозам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төслөөр мөн Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлын талаар Зам, тээвэр хөгжлийн сайд Л.Халтар Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа.
Үүнтэй холбогдуулан Дарханы замын бүтээн байгуулалтын ажилд онцгой анхаарал тавьж, ажлыг эрчимүүлэх Ажлын хэсэг байгуулахаар шийдвэрлэлээ. Ажлын хэсгийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар ахална.

Иргэд, олон нийттэй харилцах “11 11” төвийг Ерөнхий сайдын түвшинд анхаарна

“И-Монголиа академи” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах  “11 11” төвийг Ерөнхий сайдын Ажлын албаны бүтцийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газарт шилжүүллээ.
Иргэд, байгууллагаас Засгийн газар, Ерөнхий сайд, Шадар сайдад хандан ирүүлж байгаа өргөдөл, гомдол, саналыг шуурхай шийдвэрлэхэд онцгой ач холбогдол өгч энэ ажлыг хариуцсан нэгжийг Ерөнхий сайдын Ажлын албаны бүтцэд шилжүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд: Гуравдугаар тун хийлгээд гурван сар болсон бол дөрөвдүгээр тунд хамрагдаж болно

Коронавируст халдварын Омикрон хувилбар дэлхий дахинд хурдацтай тархаж байгаатай холбогдуулан иргэдийг коронавируст халдварын эсрэг IV тунд хамруулах, нэмэлт тунд хэрхэн хамрагдах талаар заавар, мэдээ, мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын хуралдаанаас Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд нарт үүрэг болголоо.
-Манай улсад коронавирусын халдварын тохиолдол өдөрт 200-250 бүртгэгдэж байсан бол сүүлийн өдрүүдэд энэ тоо хоёр дахин нэмэгдээд байна. Дэлхийд омикрон хувилбар бүртгэгдсэнээс хойш манай улс хилийн боомтууд дахь хяналт, тандалтын ажлыг эрчимжүүлсэн. 2021 оны арваннэгдүгээр 27-ноос хойш коронавируст халдварын зөөвөрлөгдсөн тохиолдол 411 батлагдсан. Тандалт шинжилгээ үргэлжилж байна гэж Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд мэдээлэлдээ хэллээ.
Иргэдийн вакцинд хамрагдах идэвх сайн, зорилтод бүлгийн иргэдийн 48,2 хувь нь гуравдугаар тунд хамрагдаад байна. Дөрөвдэх тунгийн судалгаа хийгдэж байна. Вакцин хийсэн хугацаа хойшлох тусам хамгаалах чадвар буурч байгаа тул III тун хийлгээд гурван сар болсон хүмүүс сайн дураараа IV тунд хамрагдаж болно гэв.
Манай улсад вакцины нөөц хангалттай, хугацаа дуусах болоогүй гэж Эрүүл мэндийн сайд мэдэгдлээ. Мөн иргэд маскаа зүүж, халдвар хамгааллын дэглэмээ үргэлжлүүлэн баримтлахыг тэрбээр уриаллаа.

“Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ

Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцээд УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.
“Чингис хаан” олон улсын нисэн буудлыг түшиглэн эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах нь газар зүйн байрлал, нутаг дэвсгэрийн сонголтын хувьд Чөлөөт бүсийн тухай хууль болон үзэл баримтлалд нийцэж байгаа бөгөөд Хөшигийн хөндийн бүтээн байгуулалтын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх суурь болох юм.
Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүсэд тогтвортой аялал жуулчлал, амралт зугаалгын ресорт, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, олон улсын худалдааны төвүүд, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийн бүсийг байгуулах, Евро-Азийг холбосон олон улсын тээвэр логистикийн төвийг хөгжүүлснээр уул уурхайн салбарын хамаарлаас хараат бус олон тулгуурт эдийн засагтай байх бодлогод нийцнэ гэж үзэж байна.
Хөшигийн хөндийд байгуулагдах дагуул хотод 150 мянган иргэн, 50 мянга орчим өрх шилжин суурьшина. Ингэснээр Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдол 10, замын түгжрэл 20 орчим хувиар буурна гэж төлөвлөж байна.
 
Худалдан авах ажиллагааны бүх шатанд захиалагч, гүйцэтгэгчийн гэрээний биелэлтийг олон нийт давхар хянах боломж бүрдэнэ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцээд УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.
Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тендерийг зохион байгуулахад хүний оролцоог бууруулах, нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, шуурхай хялбар болгох, хариуцлагажуулах нь зүйтэй гэж Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ хэллээ.
Шинэчилсэн найруулгын төсөлд тендер шалгаруулалтыг бүрэн цахимаар зохион байгуулах, оролцогчийн мэдээллийг төрийн мэдээлэл солилцооны системээс ирүүлж буй мэдээлэлд үндэслэн үнэлэх, мэдээллийн технологи, цахим шилжилтийн дэвшилтэд аргыг ашиглах талаар төсөлд тусгажээ.
Худалдан авах ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөхөөс гэрээ дүгнэх хүртэлх үе шатны мэдээллийг www.tender.gov.mn цахим системд төвлөрүүлэн, хөгжүүлэх эрх зүйн үндсийг бий болгожээ.
Худалдан авах ажиллагааны бүх шатанд захиалагч, гүйцэтгэгчийн гэрээний биелэлтийг олон нийтээс давхар хянах, тендер шалгаруулалтыг аль болох богино хугацаанд зохион байгуулах боломж бүрдэнэ.

Товч мэдээ
·      Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмыг шинэчлэн баталлаа.
·      Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хорио цээр, эрүүл ахуй, чанарын тохирлын хяналт, шалгалт хийх чиг үүргийг гаалийн байгууллагад шилжүүллээ. Үүнтэй холбогдуулан иргэд, аж ахуй эрхлэгчдээс гадаад худалдаа эрхлэхэд шаардах бичиг баримтын тоог цөөлөх, цахимаар шуурхай олгох, гаалийн хяналтын шалгалт, биет үзлэгийг хууль тогтоомжийн хүрээнд бууруулах, гаалийн байгууллагын үйлчилгээг цахимжуулж, хилийн боомт, гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаанд хүний оролцоог багасгах, бараа урьдчилан мэдүүлэх үйл ажиллагааг хялбаршуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын даргад даалгалаа.
·      Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн баталлаа.
·      Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах хүрээнд арга хэмжээ авч ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад даалгав.

 
Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газар

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2023 он.