Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх

Бүрдүүлэх материал:

 1. Хүсэлт
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 5. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 7. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 8. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 9. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 10. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 11. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 12. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

Хугацаа: 2023 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл

 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Төрийн захиргааны удирдлагын газар Засгийн газрын хуралдааны зохион байгуулалт, шийдвэрийг албажуулах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10  

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

-эрх зүйч /0421/;

-бичиг хэрэг, оффисийн ажил /0415/;

-мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи /061/;

-багш, мэргэжлийн /0114/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
2. Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийн албажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. – багш, мэргэжлийн /0114/;

– эрх зүй /0421/;

– төрийн удирдлага.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
3. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга болон Тэргүүн дэд даргын тушаал, албан бичгийн албажуулалтад хяналт тавих мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. – багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

– багш, бага ангийн боловсрол /011301/;

– бизнесийн удирдлага /041301/;

– бизнес ба менежмент /041302/;

– бичиг хэрэг, оффисийн ажил /041501/;

– архив судлал /032202/;

– нийгмийн ажил /092301/;

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
4. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Архивын тоо бүртгэл, мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -архив судлал /032202/;

-нийгмийн ажил /092301/;

-багш, нийгмийн ухааны -боловсрол /011403/;

-багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

-түүх /022201/;

-уран зохиол, хэл шинжлэл /0232/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
5. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Албан хэрэг хөтлөлт, цахим бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

– бичиг хэрэг, офисийн ажил /0415/;

– мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи /061/;

– багш, нийгмийн ухааны боловсрол /011403/;

-багш, бага ангийн боловсрол /011301/;

– менежмент ба удирдахуйн ухаан /0413/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
6. Санхүү, эдийн засгийн газар Өмч хөрөнгө, бэлэн мөнгө, бэлтгэн нийлүүлэлт, хангалт хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -эдийн засаг /0311/;

-нягтлан бодох бүртгэл,          -татвар /0411/.

-санхүү, банк даатгал /0412/.

-Төрийн албаны мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдсан байх.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
7. Санхүү, эдийн засгийн газар Цалин хөлс, материал, хөрөнгө, хангамжийн тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

-эдийн засаг /0311/.

-мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй бол давуу тал болно. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2024 он.