Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл

Төслийн дугаар:  5483-MN

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Төрийн албаны онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх.

Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  CQS-2.5.6

 

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь Төрийн албаны онлайн сургалтын платформыг хөгжүүлж хүлээлгэн өгнө.

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх сонирхолтой эрх бүхий зөвлөх компанийг сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Сонирхож буй байгууллага уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвар, туршлагатайгаа нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

Шалгуурын хураангуй:

 • Сүүлийн 3 жилийн (2018 оны 1 дүгээр сараас тооцох) хугацаанд цахим сургалтын систем хөгжүүлж нэвтрүүлсэн 1 гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. (Нотлох баримт гэрээний хувь, ажил хүлээлцэх акт ирүүлнэ.)
 • Сүүлийн 3 жилийн (2018 оны 1 дүгээр сараас тооцох) хугацаанд вэб дээр суурилсан систем болон мобайл аппликэшн хөгжүүлж нэвтрүүлсэн 2 гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. (Нотлох баримт гэрээний хувь, ажил хүлээлцэх акт ирүүлнэ.)

Ажлын даалгаврын англи хувилбарыг энд, монгол хувилбарыг энд дарж үзнэ үү.

“Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн  хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журмын  1.9 дүгээрт заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх Дэлхийн банкны бодлогыг анхаарч уншихыг хүсье.

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулахдаа дээр  дурдсан Дэлхийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах журамд заасан хосолмол үнэлгээний аргыг ашиглана.

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ доор дурдсан хаягаар 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11 цагаас өмнө цаасан эсвэл цахим хувилбараар ирүүлнэ үү.

Зөвлөх үйлчилгээг 3 сарын хугацаанд Улаанбаатар хотод  хийж гүйцэтгэнэ.

 

Даваа – Баасан гаригт (бүх нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдрүүдэд) Улаанбаатарын цагаар 09.00-16.00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу:

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын 2Б байр, Үндэсний хөгжлийн газар 303 тоот

Ажилтны нэр: Д.Соёл-Эрдэнэ

Утас: +976-51264870

Цахим шуудангийн хаяг: procurement@smart.gov.mn

 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын санаачлагаар Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй MERIT төсөлтэй хамтран боловсруулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт цахим сургалтыг танилцуулж байна.

Энэхүү цахим сургалтад хамрагдснаар Засгийн газрын 2020 оны 206, 216, 217, 218 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам болон Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар батлагдсан загвар, аргачлалтай танилцах боломжтой.

Та “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт цахим сургалтын бүх сэдвүүдийг судалж, шалгалтыг амжилттай өгснөөр цахим гэрчилгээ авах нөхцөл бүрдэнэ.

Цахим сургалтын хаяг: http://surgalt.unelgee.gov.mn

Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл 5483-MN
Төслийн нэр: Инновацийг дэмжих хөтөлбөр
Төслийн дугаар: CQS-2.3.2
Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг засаг” төслийн Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд зарлаж буй инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой хувь хүн, баг, хуулийн этгээдийг урьж байна.
Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн зорилго нь нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг инноваци, мэдээллийн технологи ашиглан шинэ, шинэлэг арга замаар шийдвэрлэх шийдэл бүхий эмэгтэйчүүд, залуучуудын оролцоог хангасан төслийг сонгон шалгаруулж, хурдасгуур хөтөлбөрт хамруулан грант олгоход оршино.
Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 • Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа–2050”, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбаруудыг хөгжүүлэх чиглэлээр батлагдсан бусад бодлогын баримт бичгийн зорилтуудыг хангахад чиглэгдсэн, шинэлэг шийдэл, санал болгосон байх;
 • Тодорхой асуудлыг дэвшилтэт технологи, инноваци ашиглан, хэрэглэхэд хялбар, хэрэглэгчид ээлтэй программ хангамж хөгжүүлэх замаар шийдвэрлэх, шийдэл нь өмнө нь нэвтрээгүй байх;
 • Монгол Улсын хууль, тогтоомж болон Монгол Улсын элсэн орсон олон Улсын гэрээ конвенц, эрх зүйн баримт бичигтэй зөрчилдөхгүй байх;
 • Төсөл нь төрийн үйлчилгээтэй холбоотой бол программ хангамжийг www.e-mongolia.mn портал систем болон мобайл аппликейшнтэй холбох боломжтой байх.
 • Төсөл мэдүүлэгч нь дараах шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:
 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Хувь хүн бол баг бүрдүүлэх;
 • Багт нэгээс доошгүй эмэгтэй үндсэн гишүүн байх.
Оролцох сонирхолтой хувь хүн, баг, хуулийн этгээд  http://www.innovathon.mn хаягаар орж 2021 оны 3-р сарын 29-нөөс 4-р сарын 12-ны өдрийн хооронд бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлсэн оролцогчдод зориулсан ИДХ-ийн танилцуулга, цахим сургалтыг бүртгэлийн хугацаанд хуваарь гарган мэдэгдэж зохион байгуулна. Хөтөлбөрт хамрагдах төслийн саналаа http://www.innovathon.mn/submit холбоосоор орж өгөгдсөн маягтын дагуу цахимаар бөглөж төслийн танилцуулгын 1 минутын видео бичлэгийн хамт 4-р сарын 12-ны өдрөөс 4-р сарын 15-ны дотор илгээнэ үү.

Шалгарсан төслүүдийн мэдээллийг 4 сарын 18-ны дотор холбогдох хаягаар мэдэгдэнэ.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй www.innovathon.mn  сайтаас танилцана уу.

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Шинэ эхлэх цэг” (Стартап Монгол) ТББ

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Багатойруу 49-р байр, 31 тоот

Холбоо барих: Б.Ихбаяр, Г.Төвшинзаяа

Утас: +976-89909924, +976-86778607

Цахим шуудангийн хаяг: info@innovathon.mn

Фэйсбүүк хаяг: Инновацийг дэмжих хөтөлбөр

 

Улсын онцгой комисс цахимаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргалаа.

Коронавируст халдварын цар тахлын тархалт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Эрүүл мэндийн яамнаас халдварын эсрэг авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний саналаа танилцуулж хэлэлцүүлэв. Уг саналд 2021 оны 04 сарын 03-ны өдрөөс 04 сарын 18-ны өдөр хүртэл өдрүүдэд “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдал”, эрсдлийн УЛААН түвшинд шилжих тухай тусгажээ. УОК-оос тус саналыг дэмжиж,  Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулахаар болов гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээлэлтэй харилцах газраас мэдээллээ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Төрийн албаны зөвлөлийн удирдлагуудтай уулзахдаа өгсөн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бүх яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нартай шуурхай зөвлөгөөнийг төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан байна.

Төрийн байгууллагууд “Алсын хараа 2050”  хөтөлбөрийн зорилтуудад хүрэхэд ямар зам туулах,  ямар үүрэгтэй оролцох, ямар үр дүнд хүрэх, ирэх жилүүдэд ямар өөрчлөлт гаргах, шинэчлэлийн үр нөлөөг яаж тооцох зэрэг асуудлуудаар Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг зөвлөмж өгчээ.

Төрийн албаны шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд мерит зарчим, шатлан дэвших тогтолцоог бэхжүүлэх, мэдлэг, өндөр ур чадвар, хандлагаараа ялгарах иргэдийг ажиллуулах, сонгон шалгаруулахдаа цогц чадамжаар нь үнэлэх талаар мэдээлжээ.

УОК-ын X дугаар хуралдаан 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны баасан гаригт болж, халдварт цар тахлын тархалтын нөхцөл байдал, тархалтыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, УОК-ын дэргэдэх эрдэмтэн судлаачдын санал,  худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад хийгдэж буй хяналт, шалгалтын дүнгийн талаарх танилцуулга мэдээллийг тус тус сонсож,  хэлэлцэн  дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа.

Коронавирусын халдварын тархалт нэмэгдэж, эрсдэл ихсэж буй учир  Зөвхөн хүндэтгэн үзэх шалтгаан/эрүүл мэнд, буяны ажил/-тай иргэд, зайлшгүй шаардлагатай ачаа тээвэр/хүнс, шатахуун, өвс, тэжээл, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, уул уурхай/-ийн тээвэрлэгчдийг тухайн зорьж буй аймгийн Онцгой комиссын шийдвэр, PCR шинжилгээний хариуг үндэслэн халдвар хамгааллын дэглэмийг  хатуу мөрдүүлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Зайлшгүй шалтгаанаар зорчиж байгаа тэдгээр иргэдийг тухайн орон нутгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 5-7 хоног заавал тусгаарлахыг аймаг орон нутгийн засаг дарга нарт үүрэг болгов. Орон нутаг руу чиглэсэн бусад хөдөлгөөнийг бүрэн хориглолоо.

Мөн  Энэ хугацаанд буюу 2021 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрөөс тус хоёр аймгийн нутаг дэвсгэрт орших хилийн бүс орчмын сумдын иргэдийг коронавируст халдварын эсрэг вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг эхлүүлэхээр боллоо.

Халдвар илэрсэн Архангай, Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь, Завхан, Орхон, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий, Өвөрхангай, Увс аймгуудыг халдварын тархалтын Улаан түвшинд  2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 06:00 цагаас  2021 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 06:00  цаг хүртэлх хугацаанд шилжүүллээ. Харин нийслэлд халдварын тархалтын Улбар шар түвшинд шилжсэн хугацааг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл сунгах шийдвэр гаргалаа.

Нийслэл болон орон нутагт үүсээд буй халдварын тархалт түүний эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өргөн хүрээнд ариутгал халдваргүйтгэлийг нийтийн эзэмшлийн зай талбайд хийх, улсын онц чухал болон нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол бүхий объект, байгууллагад халдвар хамгааллын хатуу дэглэм тогтоож, ногоон бүс үүсгэх байдлаар үйл ажиллагааг явуулахыг үүрэг болголоо. Мөн томоохон зах худалдааны төв, үйлдвэр үйлчилгээний газрын удирдлага болон төлөөлөгчтэй уулзаж, ажиллах цагийн хуваарьт зохицуулалт хийхийг холбогдох албан тушаалтнуудад даалгалаа гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжиж буй ажлын байрыг дэмжих 3 хувийн хүүтэй зээл олголтын явцтай танилцлаа.

Тэрбээр “Нарантуул” худалдааны төвийн Хаан Банкны салбарт ажиллан, зээлдэгч болон банкны салбарын төлөөлөлтэй уулзаж, тэдний саналыг сонслоо. Өнөөдрийн байдлаар тус салбарт нийт 1.6 тэрбум төгрөгийг гурван хувийн хүүтэй зээлийг 35 иргэн, аж ахуйн нэгжид олгожээ.

Зээлдэгчдийн төлөөлөл “Нарантуул” худалдааны төвд жимс худалдаалдаг иргэн “Ч” гэхэд ажлын байраа тогтвортой хадгалж, эргэлтийн хөрөнгөө өсгөх зорилгоор гурван хувийн хүүтэй зээлд хамрагдаж байгаа аж. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлого иргэд болон хувийн бичил бизнес эрхлэгчдэд том дэмжлэг болж байна гэдгийг тэрбээр хэлж байлаа.

Эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч, ажлын байрыг бүрдүүлэгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх ажлын байрыг хадгалах, дэмжих зорилгоор хоёр их наяд төгрөгийн санхүүжилт бүхий гурван хувийн хүүтэй Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд бизнес эрхлэгч иргэнд 50 хүртэл сая, НӨАТ төлөгч аж ахуйн нэгжид 500 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг жилийн гурван хувийн хүүтэй, гурван жилийн хугацаатайгаар олгож байгаа юм.

НИЙТ ЗЭЭЛИЙН 72 ХУВИЙГ ОРОН НУТГИЙН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БҮРДҮҮЛЖ БАЙНА

Мөн өдөр Ерөнхий сайд Монголбанк болон банкны салбарын удирдлагуудтай хоёр дахь удаагийн уулзалтыг хийлээ. Энэ үеэр гурван хувийн хүүтэй зээлийн хэрэгжилтийн явцад гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, зээлдэгчдээс ирүүлсэн санал гомдлын талаар ярилцлаа.

Монголбанкнаас өгч буй мэдээллээр гуравдугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар Ажлын байрыг дэмжих зээлийн статистикаар нийт 75.3 тэрбум төгрөгийг 1,208 зээлдэгчид олгосон байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 21.1 тэрбум төгрөг буюу 28 хувийг, орон нутагт 54.2 тэрбум төгрөг буюу 72 хувийг эзэлж байна.

Банкны төлөөллүүд Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүрээнд иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн зээлийн хүсэлтээ тодорхой гаргахгүй бол буцаагдах эрсдэл гарч байгааг хэлж байлаа. Тухайлбал зээлийн зориулалт тодорхой бус, олон банкинд нэгэн зэрэг хүсэлтээ өгөх зэргээс шалтгаалж татгалзах тохиолдол байгаа гэдгийг банкны удирдлагууд хэллээ. Мөн зээлийн зорилго нь иргэн, аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгийг дэмжих зорилготой бол зээлдэгчдийн зүгээс хөрөнгө оруулалтын зорилготой санхүүжилт хүсэх тохиолдол цөөнгүй байгааг хэлж байлаа. Түүнчлэн зээлийн барьцаа хөрөнгийн шаардагдах материалуудыг цахимжуулах хэрэгцээ шаардлага байгааг арилжааны банкны төлөөллүүд онцолж байв.

Уулзалтын төгсгөлд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах чиглэлийг Сангийн сайдад өглөө. Тэрбээр “Хатуу хөл хорио тогтоосон үед ч банкны зээл зогсолтгүй үргэлжилж байх зохицуулалт хийх, зээлдэгч заавал банкны салбар дээр 4-5 удаа ирэхгүйгээр цахим хэлбэрээр үйлчилгээгээ авдаг байх нөхцөлийг судалж хэрэгжүүлэх шаардлагатай” гэв гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээлэлтэй харилцах газраас мэдээллээ.

Монгол Улсын Засгийн газар болон Улсын онцгой комиссын даргын зүгээс ОХУ-ын талд “Спутник-V” вакциныг ойрын хугацаанд худалдан авах албан хүсэлт хүргүүлсний дагуу нэг сая тун вакцин нийлүүлэхээр болсон тухайгаа ОХУ-ын Аж үйлдвэр, худалдааны сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Сергей Анатольевич Цыб өнөөдөр Шадар сайд С.Амарсайхантай цахимаар уулзах үеэр мэдэгдлээ. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ ОХУ-ын Засгийн газрын дарга М.В.Мишустинд, Шадар сайд, Улсын онцгой комиссын дарга С.Амарсайхан Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхий захирал К.А.Дмитриев нарт тус тус захидал илгээсний дагуу энэхүү вакцин нийлүүлэх гэрээг байгуулжээ. ОХУ-аас худалдан авах гэрээний хүрээнд нэг сая тун вакцин нийлүүлэхээс гадна хүмүүнлэгийн тусламжаар 300 мянган тун “Спутник-V” вакциныг нэмж авахаар судалж байгаа талаар ОХУ-ын Аж үйлдвэр, худалдааны сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Сергей Анатольевич Цыб уулзалтын үеэр мэдэгдлээ. Хоёр орны Засгийн газрын зүгээс шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэн учраас ирэх сарын эхээр болон дундуур 1,3 сая вакциныг хоёр хувааж нийлүүлнэ гэдгийг тэрээр хэллээ. Монголын ард иргэдийг вакцинжуулах ажилд хувь нэмрээ оруулж, цар тахлын амаргүй цаг үеийг хамтдаа даван туулж, хөрш орнуудын найрсаг хамтын ажиллагааны хүрээнд туслалцаа үзүүлж байгаад Шадар сайд талархал илэрхийлээд, цаашид вакцины худалдан авалтыг үргэжлүүлэх бодлого баримталж байгаагаа дуулгалаа. Мөн энэ үеэр хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд нийгэм, эдийн засгийг сэргээх үр дүнтэй төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа Шадар сайд С.Амарсайхан хэллээ.

Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл
Төслийн дугаар: 5483-MN
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим системийн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах Хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээний дугаар: IC-2.1.11B

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан бие даасан зөвлөхийг (1 хүн) шалгаруулж ажиллуулахаар төлөвлөж байна.

Зөвлөх нь Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим мэдээллийн сан бий болгох, цахим лавлагаа, архивын систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх чиглэлд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Хуулийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.

Иймд дээрх үйлчилгээг гүйцэтгэх сонирхолтой Хуулийн мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Сонирхож буй зөвлөхүүд дараах шалгуурыг хангасан байх бөгөөд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай чадвар, туршлагатайгаа нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

Шалгуурын хураангуй:

 • Хууль, эрх зүйн чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Хууль, эрх зүйн чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;
 • Хууль эрх зүйн мэдээллийн сан, цахим системийн чиглэлээр бие даан судалгаа хийх туршлагатай байх;
 • Хуулийн салбарт ашиглаж буй мэдээллийн технологийн талаар мэдлэг, туршлагатай байх;
 • Төслийн менежмент хийх, тайлан бичих ур чадвартай байх;
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй байх.

Дээрх шалгуурыг хангах сонирхсон нэр дэвшигчид дараах бичиг баримтыг монгол, англи хэлээр бүрдүүлж битүүмжилсэн байдлаар ирүүлнэ. Үүнд:

 • Өргөдөл (өөрийн сонирхлыг илэрхийлсэн байх, ижил төстэй ажил даалгавар гүйцэтгэж байсан эсвэл ижил төстэй төсөл дээр ажиллаж байсан туршлага зэргийг дурдах);
 • Товч анкет (CV), дагалдах баримт бичгүүдийн хамт (дипломын хуулбар болон, хийсэн ажлуудын жагсаалт);
 • Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолт;

Ажлын даалгаврыг www.smart.gov.mn сайтаас үзнэ үү.

Сонирхож буй зөвлөхүүд “Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн  хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”-ын  1.9 дүгээрт заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх Дэлхийн банкны бодлоготой танилцсан байх шаардлагатай.

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулахдаа Дэлхийн банкны дээр  дурдсан зөвлөх сонгон шалгаруулах журамд заасан бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах аргыг ашиглана.

Даваа – Баасан гаригт (бүх нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдрүүдэд) Улаанбаатарын  цагаар 09.00-16.00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу:

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг Засгийн газрын 2Б байр Үндэсний хөгжлийн газар 303 тоот

Ажилтны нэр: Д.Соёл-Эрдэнэ

Утас: +976-51264870

Цахим шуудангийн хаяг: procurement@smart.gov.mn

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ дээр дурдсан хаягаар 2021 оны 3 дугаар сарын  29-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү

Зөвлөх үйлчилгээг 6 сарын дотор багтааж гүйцэтгэнэ.

Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл
Төслийн дугаар: 5483-MN
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим системийн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах Мэдээллийн технологийн зөвлөхийн үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээний дугаар: IC-2.1.11A

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан бие даасан зөвлөхийг (1 хүн) шалгаруулж ажиллуулахаар төлөвлөж байна.

Зөвлөх нь Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим мэдээллийн сан бий болгох, цахим лавлагаа, архивын систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх чиглэлд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт мэдээлэл технологийн туслалцаа зөвлөгөө үзүүлэх үүрэгтэй.

Иймд дээрх үйлчилгээг гүйцэтгэх сонирхолтой мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Сонирхож буй зөвлөхүүд дараах шалгуурыг хангасан байх бөгөөд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай чадвар, туршлагатайгаа нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

Шалгуурын хураангуй:

 • Мэдээллийн технологийн чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Байгууллагын мэдээллийн сан, баримт бичгийн удирдлагын систем хөгжүүлэлт чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;
 • Төрийн байгууллага (яам, агентлаг)-д мэдээллийн системийн чиглэлээр техникийн туслалцаа үзүүлж байсан туршлагатай, түүнийгээ нотолсон байх;
 • Төслийн удирдлагын болон тайлан бичих туршлагатай, түүний дотор программ хангамж хөгжүүлэх төсөл амжилттай удирдаж хэрэгжүүлсэн байх;
 • Технологийн архитектур, аппликэйшн архитектур боловсруулах чадвартай байх;
 • Системийн нэгтгэлийг оновчтой зохион байгуулах, систем нэгтгэлийн архитектурыг мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулах туршлагатай байх;

Дээрх шалгуурыг хангах сонирхсон нэр дэвшигчид дараах бичиг баримтыг монгол, англи хэлээр бүрдүүлж битүүмжилсэн байдлаар ирүүлнэ. Үүнд:

 • Өргөдөл (өөрийн сонирхлыг илэрхийлсэн байх, ижил төстэй ажил даалгавар гүйцэтгэж байсан эсвэл ижил төстэй төсөл дээр ажиллаж байсан туршлага зэргийг дурдах);
 • Товч анкет (CV), дагалдах баримт бичгүүдийн хамт (дипломын хуулбар болон, хийсэн ажлуудын жагсаалт);
 • Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолт;

Ажлын даалгаврыг www.smart.gov.mn  сайтаас үзнэ үү.

Сонирхож буй зөвлөхүүд “Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн  хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”-ын  1.9 дүгээрт заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх Дэлхийн банкны бодлоготой танилцсан байх шаардлагатай.

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулахдаа Дэлхийн банкны дээр  дурдсан зөвлөх сонгон шалгаруулах журамд заасан бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах аргыг ашиглана.

Даваа – Баасан гаригт (бүх нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдрүүдэд) Улаанбаатарын  цагаар 09.00-16.00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу:

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг Засгийн газрын 2Б байр Үндэсний хөгжлийн газар 303 тоот

Ажилтны нэр: Д.Соёл-Эрдэнэ

Утас: +976-51264870

Цахим шуудангийн хаяг: procurement@smart.gov.mn

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ дээр дурдсан хаягаар 2021 оны 3 дугаар сарын  29-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү

Зөвлөх үйлчилгээг 6 сарын дотор багтааж гүйцэтгэнэ.