2017.06.27 09:02:07, Мягмар
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг (өргөдөл, гомдол, албан бичгийн хариутай холбоотой асуудлаар): 

   Утас: (976-11) 262408, 260817
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба (Засгийн газрын мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар):

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс (вэб сайтын агуулга, хөгжүүлэлтийн талаар):

   Утас: 260124

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ОРОН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Тайлбар: “Журам шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2010.01.13-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журам /Ж/, түүний хавсралт /Х/ ёсоор:

 1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн /Ж-4.5, Х-3/
 2. Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-4.6, Х-3-1.1/
 3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-4.6, Х-3-1.2/
 4. Яам, аймаг, нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-4.6, Х-3.-.3/
 5. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-4.6, Х-3-2.1/
 6. Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-Х-3-2.2/
 7. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжийн биелэлт /Ж-1, Х-3-2.3/
 8. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /Ж-4.6, Х-3-2.4/
 9. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч (сайд)-ийн эрхлэх асуудлын хүрээнд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хэрхэн ажилласан талаархи үнэлгээ /Сайдаас аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай тухайн онд байгуулсан гэрээний биелэлт/ /Ж-5.3, Х-3-3.1/
 10. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт /Ж-1, Х-3-3.2/
 11. Үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл /Ж-5.6, Х-3-4/
 12. Аймаг, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлт /Ж-4.5, Х-4; Ж-Х-3-5.1/
 13. Санал асуулгын нэгдсэн дүн /Ж-5.8, Х-3-5.2/

2010 он

Аймаг нийслэл
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Архангай
2 Баян-Өлгий
3 Баянхонгор
4 Булган
5 Говь-Алтай
6 Говьсүмбэр
7 Дархан-Уул
8 Дорноговь
9 Дорнод
10 Дундговь
11 Завхан
12 Орхон
13 Өвөрхангай
14 Өмнөговь
15 Сүхбаатар
16 Сэлэнгэ
17 Төв
18 Увс
19 Ховд
20 Хөвсгөл
21 Хэнтий
22 Нийслэл

2009 он

Аймаг нийслэл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Архангай
2 Баян-Өлгий
3 Баянхонгор
4 Булган
5 Говь-Алтай
6 Говьсүмбэр
7 Дархан-Уул
8 Дорноговь
9 Дорнод
10 Дундговь
11 Завхан
12 Орхон
13 Өвөрхангай
14 Өмнөговь
15 Сүхбаатар
16 Сэлэнгэ
17 Төв
18 Увс
19 Ховд
20 Хөвсгөл
21 Хэнтий
22 Нийслэл
 
©2008-2017 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК