2017.06.27 09:02:33, Мягмар
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг (өргөдөл, гомдол, албан бичгийн хариутай холбоотой асуудлаар): 

   Утас: (976-11) 262408, 260817
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба (Засгийн газрын мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар):

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс (вэб сайтын агуулга, хөгжүүлэлтийн талаар):

   Утас: 260124

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
Аймаг, нийслэлийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд

Аймаг нийслэл Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн нэр Хамрах хугацаа Батлагдсан он
1 Архангай Архангай аймгийн 2006-2015 оны хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2015 2006
    Архангай аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2011-2021 2011-2021 2011
2 Баян-Өлгий Баян Өлгий аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2010-2020 2009
3 Баянхонгор Баянхонгор аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2020 2006
    Баянхонгор аймгийн "Ойжуулалт-2020" хөтөлбөр 2000-2020 2000
4 Булган Булган аймгийн эдийн засгийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр 2006-2020 2005
    Булган аймгийн хөгжлийн 2010-2021 оны цогц бодлого
2010-2021
2010
5 Говь-Алтай Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2008-2021 2008
6 Говьсүмбэр Говьсүмбэр аймгийн XXI зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2003-2020 2003
    Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2010-2021 оны цогц бодлого
2010-2021
2011
    Говьсүмбэр аймгийн “СҮМБЭР ХОНЬ” ХӨТӨЛБӨР 2010-2019 2010
7 Дархан-Уул Дархан-Уул аймгийн 2009-2021 он хүртлэх хөгжлийн цогц бодлого 2009-2021 2009
    Дархан-Уул аймгийн “Хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого” 2009-2021 2009
    Дархан-Уул аймгийн "Жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр (2007-2012) 2007-2012 2007
8 Дорноговь Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө 2011-2021 2011
    Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөр 2002-2020 2002
    Дорноговь аймгийн Сайншанд хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2009-2021 2009
9 Дорнод Дорнод аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2009-2021 2009
10 Дундговь Дундговь аймгийн 2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлого 2003-2020 2003
    Дундговь аймгийн "Хүн амын өсөлтийг хангах" бодлого 2009-2015 2009
    Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум, Мандалговь хотын “Мандал хөгжил “нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц төлөвлөгөө 2009-2021 2009
11 Завхан Завхан аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2009-2021 2009
12 Орхон Орхон аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2009-2021 2009
13 Өвөрхангай Өвөрхангай аймгийн хөгжлийн бодлого 2007-2015 2006
14 Өмнөговь “Байгалийн баялаг – Сайн засаглал – Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2010-2020 2009
    Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа-2008
хэсэгчлэн татаж авна уу. Хэсгүүд: Нэг, хоёр, гурав, дөрөв, тав, зургаа, долоо, найм
  2008
    Social, Economic and Environmental Baseline Study of Umnugovi Aimag-2008 (part 1of 2, part 2 of2)   2008
15 Сүхбаатар Сүхбаатар аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2007-2015 2007
16 Сэлэнгэ Сэлэнгэ аймгийн 2007-2021 оны хөгжлийн хөтөлбөр 2007-2021 2007
    Сэлэнгэ аймгийн "Сэлэнгэ зөгий" хөтөлбөр 2007-2015 2007
17 Төв Төв аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2008-2023 2008
    "Төв-Соёл" бичил хөтөлбөр 2007-2013 2007
    Төв аймгийн "Сүү" дэд хөтөлбөр 2011-2016 2011
18 Увс Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн хөтөлбөр 2008-2021 2008
    Увс аймгийн "Чацаргана" хөтөлбөр 2006-2016 2005
19 Ховд Ховд аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2007-2015 2007
    Оюунлиг Ховд хөтөлбөр 2009-2021 2009
20 Хөвсгөл Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2008-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр 2008-2015 2008
    Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөр 2007-2015 2007
    Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Эдийн засгийн хөгжлийн стратеги 2007-2015 2007
21 Хэнтий Хэнтий аймгийн хөгжлийн 2009-2021 оны цогц бодлого
2010-2021
2010
22 Нийслэл Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2015 2006
    Улаанбаатар хотын “Мянганы хөгжлийн зорилтууд” 2009-2015 2009
    Улаанбаатар хотыг 2020 оны хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 2002-2020 2002
 
©2008-2017 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК