Хуулийн төсөлд санал авч байна.

2020-04-17   Уншсан тоо: 1114

Хуулийн төсөлд санал авч байна 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас хариуцан боловсруулсан НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа g.erdenebulgan@cabinet.gov.mn хаягаар болон бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хандан ирүүлнэ үү

Лавлах утас: 51-263054

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР