“Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

2019-11-20   Уншсан тоо: 401

“Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, түүнийг

зарцуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

 

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас “Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам”-ын төслийг боловсруулж, олон нийтэд танилцуулах, иргэд, үйлчилгээ эрхлэгчид, судлаачид, холбогдох байгууллагаас санал авахаар хүргэж байна. Журмын төсөлтэй холбоотой саналаа 2019 оны 12 сарын 20-ны дотор ирүүлэхийг хүсье.

Та журмын төсөлтэй холбоотой саналаа otgondolgor@cita.gov.mn хаягаар болон бичгээр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт хандан ирүүлнэ үү.

Лавлах утас: 11-323947