Хуулийн төсөлд санал авч байна.

2018-11-02   Уншсан тоо: 702

Хуулийн төсөлд санал авч байна 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас хариуцан боловсруулсан Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тухай хуулийн төсөлд олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна.

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа erdenechimeg@cabinet.gov.mn хаягаар болон бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хандан ирүүлнэ үү

Лавлах утас: 51-265114

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР