Нээлттэй засгийн түншлэлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг авч эхэллээ

2018-07-06   Уншсан тоо: 656

Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2018-2020 оны “Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө”-ний төслийг төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллага, иргэд, иргэний нийгмын байгууллагын төлөөлөлтэй хамтран хэлэлцэж, тэдний саналыг авч эхэллээ.

“Үндэсний төлөвлөгөө II”-ийг Засгийн газрын 2016-2020 оны хөтөлбөртэй уялдуулж, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, уул уурхайн болон улс төрийн намын санхүүжилтийн ил тод байдлыг хангах, хэвлэл мэдээллийн улс төрийн нөлөөнөөс хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр боловсруулж баталсан юм.

Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх, уул уурхайн ил тод байдал, НӨАТ-ын цахим систем, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр зэрэг зорилтын хэрэгжилт сайн байна. Гэвч сонгууль зэргээс шалтгаалан зарим зорилт тааруу хэрэгжсэн, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл тодорхой хэмжээгээр суларсан, талуудын оролцоо дутмаг байсан гэсэн дүгнэлт гарчээ. Иймээс “Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө III”-ийн төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ үүнд анхаарахыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, Нээлттэй засгийн түншлэлийн Үндэсний зөвлөлийн дэд дарга У.Бямбасүрэн тэмдэглэв.

Улаанбаатар зочид буудалд болсон энэ удаагийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг Нээлттэй засгийн түншлэлийн Ажлын алба, төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг, Иргэний нийгмийн байгууллагуудын форум хамтран зохион байгууллаа.

“Нээлттэй засгийн түншлэл” нь 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд 96 улсын Засгийн газар болон орон нутгийн захиргаа нэгдэн ороод байна. Манай улс 2013 онд гишүүнээр элсэн төрийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, инновацийг дэмжсэн, эрүүл, аюулгүй нийгмийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх зарчмыг хэвшүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.