Хүний нөөц

2017-01-01   Уншсан тоо: 11811

Засгийн газрын 2012 оны 20 дугаар тогтоолоор ЗГХЭГ-ын удирдлагын орон тоог дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга тус бүр нэг, ЗГХЭГ-ын орон тооны хязгаарыг 112 байхаар тогтоож, зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсан. 

 • Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын газар;
 • Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын газар;
 • Хууль, эрх зүйн газар;
 • Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газар;
 • Захиргаа, хүний нөөцийн газар (Гадаад хамтын ажиллагааны алба);
 • Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлчилгээний хэлтэс;
 • Мэдээллийн технологийн хэлтэс;
 • Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэй харилцах алба;
 • Эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн ажлын алба;
 • Төрийн ёслолын алба;
 • Ерөнхий сайдын  ажлын алба;
 • Шадар сайдын ажлын алба;

АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ