2017.06.27 09:01:06, Мягмар
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг (өргөдөл, гомдол, албан бичгийн хариутай холбоотой асуудлаар): 

   Утас: (976-11) 262408, 260817
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба (Засгийн газрын мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар):

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс (вэб сайтын агуулга, хөгжүүлэлтийн талаар):

   Утас: 260124

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГарын авлага:

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын хавсралт: ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Журмын 1 дүгээр хавсралт: ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БОЛОН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

Журмын 2 дугаар хавсралт: ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

Журмын 3 дугаар хавсралт: АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

Журмын 4 дүгээр хавсралт: ЯАМ, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ

Журмын 5 дугаар хавсралт: МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Журмын 6 дугаар хавсралт: ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ

Журмын 7 дугаар хавсралт: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Журмын 8 дугаар хавсралт: МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Журмын 9 дүгээр хавсралт: ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Засгийн газрын 2014 оны 68 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт: ЯАМДЫН ЗАСАГЛАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Засгийн газрын 2014 оны 68 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт: ЯАМДЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2014 оны 88 дугаарын тушаалаар батлагдсан АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ

 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын захиалгаар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Удирдлагын академийн дэмжлэгээр хэвлэгдсэн "ӨӨРЧЛӨЛТӨД НӨЛӨӨЛӨХҮЙ" номыг энд дарж татаж авна уу.

   

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн "ХӨГЖЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА" 

УДИРТГАЛ

Хөгжлийн үр дүнгийн төлөвлөлт,  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний Гарын авлагын 2012 оны хувилбарыг танилцуулж байна. Дэлгэрэнгүйг pdf форматаар үзнэ үү.

   

"Үр дүнд чиглэсэн төрийн удирдлага - Стратегийн хүрээ" сэдэвт илтгэл pdf форматаар

   

“ҮР ДҮНД ХҮРЭХ ЗАМ: Хөгжлийн үнэлгээг үр дүнтэй удирдан явуулах нь"

 

Линда Г.Мора Имас, Рей С .Рист нарын туурвисан "Үр дүнд хүрэх зам: Хөгжлийн үнэлгээг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах нь"номыг англи хэлнээс монгол хэлнээ хөрвүүлэн уншигч танаа өргөн барьсаныг Та бүхэнд танилцуулж байна.

Ном нээх үг: Энэхүү номыг англи хэлнээс монгол хэлнээ хөрвүүлэн хянан тохилдуулах болон хэвлүүлэх ажилд нөр их чармайлт гарган ажилласан доктор, профессор Рэнцэнгийн Батмэнд, доктор, дэд профессор Бадамдоржийн Батхишиг, Улс төрийн шинжлэх ухааны магистр Доржийн Солонго, Төрийн удирдлагын магистр Цагаанхүүгийн Цэнджав, ЗГХЭГ-ын Хяналт, шалгалт, үнэлгээний хэлтсийн дарга Б.Даринчулуун, Швейцарын хөгжлийн агентлагын ажилтан Н.Анандсайхан, Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв, Нэг Цонхны Үйлчилгээ төслийн ажилтан П.Баасанжав, Б.Цолмон, А.Анунаран, А.Батбаяр, Ц.Мөнхгэрэл нарт гүн талархал илэрхийлье. Хүчирхэг, хариуцлагатай удирдлагыг зөв оновчтой зохион байгуулахад засгийн газар, байгууллагуудын бодит үр дүн бүхий үйл ажиллагаа нэн чухал юм. Хөгжлийн үнэлгээ бол судалгааны шинэ тутам үүсч буй салбар бөгөөд засгийн газар амласан амлалтаа биелүүлсэн үү, хэтийн зорилгоо зөв тодорхойлсон уу, зорилт нь түүнд нийцэж, биелэгдсэн үү, хэрэв тийм бол хэрхэн биелсэн бэ гэдэгт хариулт авахын тулд Засгийн газар хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хүчтэй тогтолцоог хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү ном нь ийм тогтолцоог хэрхэн бий болгох, хөгжлийн үнэлгээг хийх арга туршлагыг багтаажээ. (Түүнчлэн Жоди Золл Кусек, Рей С.Рист нарын "Үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам" номыг 2010 онд англи хэлнээс монгол хэлэнд хөрвүүлэн хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон билээ) Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв, "Нэг цонхны үйлчилгээ" төсөл, Азийн хөгжлийн банктай хамтран "Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо" сэдэвт Засгийн газрын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг 2010 оны 7 сард мөн 2011 оны 2 сард тус тус Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан билээ. Олон улсын зөвлөх, Олон улсын хөгжлийн үнэлгээний нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, доктор, профессор Рей Рист удирдан явуулсан энэхүү сургалт нь бүх яам, аймаг, нийслэл болон Засгийн газрын зарим агентлаг, УИХ-ын Тамгын газар, Авлигатай тэмцэх газар, ТББ-ын төлөөлөл зэрэг өргөн хүрээг хамруулснаараа ихээхэн ач холбогдолтой болсон юм. Уг сургалтаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өндөр мэдлэг, туршлагатай зөвлөх багшийг урьж, үр дүнд суурилсан удирдлагын талаархи сүүлийн үеийн онол, арга зүй, чиг хандлага, олон улсын туршлагыг заалгаж, шинэ мэдлэг, мэдээлэл олж авснаараа онцлог, ач холбогдолтой болсон. Энэ нь Засгийн газрын мониторинг, үнэлгээний эрх зүйн орчин, тогтолцоог төгөлдөршүүлэх, төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэхэд тодорхой түлхэц болно гэж найдаж байна.

Үр дүнд хүрэх та бидний зам дөт ойр байх болтугай.

Элчин сайд Л.Эрдэнэчулуун. Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төвийн тэргүүн, "Нэг цонхны үйлчилгээ" төслийн үндэсний зохицуулагч.

Англи хувилбар | Монгол хэлний орчуулга

   

"Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам" ном: Монгол хувилбар | English version

   
“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ
  “ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МОНИТОРИНГ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ 5 ӨДРИЙН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ. 3авгүй байна гэдэг нь үр дүнг илэрхийлэхгүй …, 300-400 хуудас зузаан тайланг хэн унших вэ? Түүнийг бичсэн хүн өөрөө л унших байх! … хэмээн доктор Рей Рист сургалтын туршид хэлж байв. Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв, “Нэг цонхны үйлчилгээ төсөл”, Азийн хөгжлийн банктай хамтран “Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо”сэдэвтЗасгийн газрын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг 2011 оны 2 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Сургалтыг Олон улсын зөвлөх, Олон улсын хөгжлийн үнэлгээний нийгэмлэгийн Ерөнхийлөгч, доктор Рей Рист удирдан явуулсан бөгөөд сургалтад бүх яам, аймаг, нийслэл болон Засгийн газрын зарим агентлаг, УИХ-ын Тамгын газар, Авлигатай тэмцэх газар, ТББ-ын төлөөлөл нийт 75 хүн хамрагдаж, ихээхэн үр дүнтэй сургалт болов. Энэхүү сургалт нь 2010 оны 7 дугаар сард Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас дээрх сэдвээр зохион байгуулсан сургалтын шууд үргэлжлэл буюу 2 дахь шатны сургалт юм. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Засгийн газрын мониторинг, үнэлгээний эрх зүйн орчин, тогтолцоог төгөлдөршүүлэх, төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх талаар тодорхой зорилт, арга хэмжээг Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ хүрээнд энэхүү сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалтыг хяналт-шинжилгээний өндөр мэдлэг, туршлагатай багшийг урьж, энэ чиглэлээрх сүүлийн үеийн онол, чиг хандлага, олон улсын туршлагыг заалгаж, шинэ мэдлэг, мэдээлэл олж авснаараа онцлог, ач холбогдолтой байлаа. Тус сургалтад оролцогсод сургалтын туршид ихээхэн идэвхи чармайлттай оролцсон бөгөөд сургалтаас өөрсдийн үйл ажиллагааны алдаа, оноо, давуу болон сул талаа олж харсан гэж үзэж байна. Цаашид сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллийг өөрийн байгууллага, хамт олондоо түгээн дэлгэрүүлж, ажил хэрэг болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү сургалтын хүрээнд Доктор Рей Рист Төв аймаг, нийслэл, БСШУЯ, ХХААХҮЯ-нд зочилж хяналт-шинжилгээ , үнэлгээний ажилтай танилцан зөвлөгөө өгсний зэрэгцээ яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нар болон Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт “Үр дүнг хэмжихийн ач холбогдол, Засгийн газрын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэхэд удирдах түвшний манлайлал чухал болох талаар” лекц уншсаныг оролцогчид талархан хүлээж авсан юм . Сургалтын төгсгөлд Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд доктор Рей Ристийг хүлээн авч уулзан, Засгийн газрын мониторинг, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй сургалт зохион байгуулсанд талархал илэрхийлж, дараа түүнийг дахин урьж сайд нартаа лекц уншуулна хэмээснийг зориуд тэмдэглэж байна.

Рэй Рист олон улсын зөвлөх багшийн боловсруулсан, сургалтанд зориулсан слайдуудыг доорхи линкээр орж татаж авна уу.

Монгол хэл дээр:

Англи хэл дээр:

Энэ удаагийн сургалтын аудио бичлэгүүд (mp3 форматаар): Монгол хэл дээр: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Англи хэл дээр: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
   

2011 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Үндэсний статистикийн хороо, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газартай хамтран зохион байгуулсан "Захиргааны статистикийн мэдээ, мэдээлэл хариуцсан ажилтнуудын сургалт, семинар"-ын гарын авлага, материалыг танилцуулж байна: Илтгэлүүд | Журам

   

Хяналт, шалгалт, үнэлгээний хэлтэс

 
©2008-2017 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК