ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 21 2018-05-16 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 20 2018-05-02 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 19 2018-04-30 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 18 2018-04-24 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 17 2018-04-18 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 16 2018-04-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 15 2018-03-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 14 2018-03-14 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 13 2018-03-07 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 12 2018-02-28 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит