ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 14 2018-03-14 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 13 2018-03-07 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 12 2018-02-28 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 11 2018-02-23 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 10 2018-02-22 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 9 2018-02-14 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 8 2018-02-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 7 2018-01-31 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 6 2018-01-30 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
10 Засгийн газрын хуралдаан 5 2018-01-24 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит