2016.07.31 02:08:16, Ням
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг (өргөдөл, гомдол, албан бичгийн хариутай холбоотой асуудлаар): 

   Утас: (976-11) 262408, 260817
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба (Засгийн газрын мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар):

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс (вэб сайтын агуулга, хөгжүүлэлтийн талаар):

   Утас: 260124

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

 

Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
 
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн тавдугаар  зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж, бүх талын дэмжлэгээр хангах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж, мэргэшил-арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх, яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
 
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгалт хийх, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, нэгтгэн дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний төсвийн зарцуулалтад дотоод аудит хийж, эдгээр чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бүх яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Сангийн яам, яамдын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгжүүд байна.

 

 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
1. “Хэрэгжилт, хяналт, хариуцлага” хурлаар яам, агентлагийн удирдлагуудад үүрэг даалгавар өглөө
2016-02-26
Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн АСЕМ-ын дээд түвшний XI уулзалтыг зохион байгуулах Ерөнхий сайдын ахалсан үндэсний зөвлөл болон 6 дэд хороо бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Энэ оны 7 дугаар сарын 15-16-нд болох дээд түвшний энэ уулзалтад өнөөдрийн байдлаар 20 улсын Төрийн тэргүүн, Ерөнхий сайд нар оролцохоо албан ёсоор мэдэгдээд байна. Тэдгээрээс гадна 4000 орчим төлөөлөгч, хэвлэл мэдээллийн ажилтан ирэх төлөвтэй байна гэлээ. Мөн дээд түвшний уулзалтын хүрээнд 10 чуулга, уулзалт зохион байгуулагдана. Энэ бүгдэд төрийн байгууллагын үүрэг оролцоо чухал гэдгийг онцолсон юм.
Дэлгэрэнгүй
2. Яам, агентлагийн удирдлагуудтай хийдэг “Хэрэгжилт, хяналт, хариуцлага” цахим хурал боллоо
2016-01-29
УИХ-ын намрын чуулганаар 26 хууль хэлэлцэн баталсны 10 гаруй хууль энэ оны эхний өдрөөс хэрэгжиж байна. Мөн Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа ойртож байна. Эдгээр асуудалтай холбоотойгоор Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга С.Баярцогт яам, агентлагийн удирдлагуудад хандан мэдээлэл хийж, үүрэг даалгавар өглөө.
Дэлгэрэнгүй
3. “Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт” цахим хурал боллоо
2015-11-20
Яам, агентлагийн удирдлагуудтай сар бүр хийдэг “Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт” цахим хуралд Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга С.Баярцогт, дэд дарга Г.Ганболд нар оролцож, төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай холбогдуулан үүрэг даалгавар өглөө.
Дэлгэрэнгүй
4. Хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт (2015 оны эхний хагас жил)
2015-10-27

 Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хороооны тогтоол, шийдвэрийн 2015 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийсэн тухай танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү. 

5. “Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт” цахим хурал боллоо
2015-09-25
“Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт” цахим хурал болж, хөдөө аж ахуйн салбар болон төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар ярилцлаа. Хуралд яам, агентлаг, нийслэлийн удирдлагууд оролцож, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт ямар байгаа талаар мэдээлэл хийлээ
Дэлгэрэнгүй
Цааш...
ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД
Оруулсан Файлын агуулга, гарчиг
1.
2016-05-17 11:08:12
Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2016-2018 оны төлөвлөгөөний төсөл
2.
2015-06-18 13:33:11
Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, ЗД-ын Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнгийн тухай
3.
2010-11-21 21:00:14
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2011 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.
2010-11-09 21:26:52
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт (3 дугаар улирал)
5.
2010-10-01 06:52:24
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Англи хувилбар
6.
2010-10-01 06:52:05
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Монгол хувилбар
7.
2010-09-30 02:20:12
Сургалтын үнэлгээ
8.
2010-07-25 22:20:02
Модуль 14 english
9.
2010-07-25 22:19:43
Модуль 12 english
10.
2010-07-25 22:19:26
Модуль 6 english
Хуудас:
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл Утас
1. Б.Ганбат Газрын дарга ganbat@cabinet.gov.mn 260358
2. Н.Оргодол ЗГ-ын ахлах референт orgodol_n@cabinet.gov.mn 267800
3. З.Батбаяр ЗГ-ын ахлах референт batbayar_z@cabinet.gov.mn 260398
4. Б.Одонтуяа ЗГ-ын ахлах референт odontuya@cabinet.gov.mn 329163
5. Б.Ундрал ЗГ-ын референт undral@cabinet.gov.mn 260478
6. C.Нямбаяр ЗГ-ын референт nyambayar@cabinet.gov.mn 260980
7. Ш.Цэцэг-Өлзий Шинжээч tsetsegulzii@cabinet.gov.mn 261163
8. Г.Янжинсүрэн Шинжээч yanjinsuren@cabinet.gov.mn 261697
9. Б.Ариунтуяа Шинжээч ariuntuya@cabinet.gov.mn 261697
10. О.Сэр-Од Гэрээт ажилтан serod@cabinet.gov.mn 329163
Санал асуулга

Нийт саналын тоо:  0
Та эндээс Засгийн газрын сайд, дарга нарын илтгэл, хэлсэн үгүүдийг унших болно!

©2008-2016 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК