2015.04.01 12:16:00, Лхагва
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг: 

   Утас: (976-11) 262408
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба:

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс:

   Утас: 263403
   Email: info@cabinet.gov.mn 
               it@cabinet.gov.mn

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

 

Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
 
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн тавдугаар  зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж, бүх талын дэмжлэгээр хангах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж, мэргэшил-арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх, яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
 
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгалт хийх, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, нэгтгэн дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний төсвийн зарцуулалтад дотоод аудит хийж, эдгээр чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бүх яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Сангийн яам, яамдын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгжүүд байна.

 

 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
1. “Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо.
2015-03-19
2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн дарга, мэргэжилтнүүдэд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
2. ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР 2015 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
2014-10-21

УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэл"-ийг pdf форматаар татан авч танилцана уу.

3. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
2014-10-21

" ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ"-ийг 2013 оны байдлаар, pdf форматаар татан үзнэ үү. 

4. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2014-10-21
"МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ"-ийг 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар pdf форматаар татан үзнэ үү.
5. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2013 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2014-10-21

"МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2013 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ"-ийг 2013 оны байдлаар pdf форматаар татан үзнэ үү.

Цааш...
ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД
Оруулсан Файлын агуулга, гарчиг
1.
2010-11-21 21:00:14
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2011 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2.
2010-11-09 21:26:52
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт (3 дугаар улирал)
3.
2010-10-01 06:52:24
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Англи хувилбар
4.
2010-10-01 06:52:05
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Монгол хувилбар
5.
2010-09-30 02:20:12
Сургалтын үнэлгээ
6.
2010-07-25 22:20:02
Модуль 14 english
7.
2010-07-25 22:19:43
Модуль 12 english
8.
2010-07-25 22:19:26
Модуль 6 english
9.
2010-07-25 22:19:01
Модуль 4 english
10.
2010-07-25 22:18:34
Модуль 3 english
Хуудас:
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл Утас
1. Х.Оюунцэцэг Газрын дарга oyuntsetseg_kh@cabinet.gov.mn 260358
2. Н.Оргодол ЗГ-ын ахлах референт orgodol_n@cabinet.gov.mn 267800
3. З.Батбаяр ЗГ-ын ахлах референт batbayar_z@cabinet.gov.mn 260398
4. Б.Одонтуяа ЗГ-ын ахлах референт odontuya@cabinet.gov.mn 329163
5. Б.Ундрал ЗГ-ын референт undral@cabinet.gov.mn 260478
6. C.Нямбаяр ЗГ-ын референт nyambayar@cabinet.gov.mn 260980
7. Ш.Цэцэг-Өлзий Шинжээч tsetsegulzii@cabinet.gov.mn 266407
8. Г.Янжинсүрэн Шинжээч yanjinsuren@cabinet.gov.mn
9. Б.Ариунтуяа Шинжээч ariuntuya@cabinet.gov.mn
10. З.Мөнхзул Гэрээт ажилтан munkhzul_z@cabinet.gov.mn 262060
Санал асуулга

ЗГХЭГ-ын вэб сайтаас Та ямар мэдээлэл авахыг хүсдэг вэ?
Шинэ мэдээлэл
Иргэдийн өргөдөл, гомдол, захидлын тойм
Албан бичиг шийдвэрлэлтийн явц
Хууль
ЗГ-ын үйл ажиллагааны сар улирлын мэдээ
ЗГХЭГ-ын тайлан
Төсөл
Хөтөлбөр
Нийт саналын тоо:  11912
Та эндээс Засгийн газрын сайд, дарга нарын илтгэл, хэлсэн үгүүдийг унших болно!

©2008-2015 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК