ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА

Мягмарсүрэн БАЯРМАГНАЙ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1980-1990 онд
Баянхонгор аймгийн Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль
1991-1998 онд
Румын улс, Бухарест хотын Эдийн засгийн академийг эдийн засгийн ухааны бакалавр зэрэгтэй
2014-2016 онд
Австрали, Баруун Сидней Их сургуулийг Бизнесийн үйл ажиллагааны магистр зэрэгтэй
Эдийн засагч, бизнесийн үйл ажиллагааны менежментийн магистр зэрэгтэй
Ажилласан байдал
1999 – 2003 онд
Худалдаа Хөгжлийн банкны Маркетингийн газарт эдийн засагч, ахлах эдийн засагч
2003 – 2005 онд
Худалдаа хөгжлийн банкны Судалгаа маркетингийн газрын захирал
2005 – 2006 онд
Европын Сэргээн босголт хөгжлийн банк (EBRD)-д Лондон дахь салбарт дадлагажигч ажилтан
2006 – 2008 онд
Худалдаа Хөгжлийн банкны Жижиг Дунд байгууллагын газрын захирал
2008 – 2011 онд
ХХААХҮЯ-ны ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх сангийн захирал
2011 – 2012 онд
ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэр бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
2012 – 2016 онд
ЮП ХХК-ийн дэд захирал
2016 – 2019 онд
Эрчим Хүчний Яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга
2019.3–6 сар
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга
2019.6 сараас
ЗГХЭГ-ын ГХАА-ны дарга бөгөөд ЗГХЭГ-ын дэд даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.