ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Бямбажав Ганбат
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1984 онд
10 жилийн дунд сургууль;
1985-1990 онд
ЗХУ-ын Дотоод явдлын яамны Академи;
2006-2008 онд
Англи Улсын Коммонвэйлф хуулийн коллеж;
Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хууль зүйн магистр.
Ажилласан байдал
1990-1995 онд
Дорноговь аймаг, Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч;
1995-1996 онд
Сангийн яамны Тамгын газарт хуулийн зөвлөх
1996-1998 онд
Сангийн яамны Хуулийн хэлтэст хуулийн зөвлөх - мэргэжилтэн;
1998-1999 онд
Сангийн яамны Хуулийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн - Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
1999-2000 онд
Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хуулийн ахлах мэргэжилтэн;
2000-2001 онд
Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хуулийн ахлах мэргэжилтэн;
2001-2004 онд
Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
2004-2006 онд
Сангийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2008-2009 онд
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын орлогч дарга;
2009-2013 онд
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга;
2013-2014 онд
Дэлхийн банкны Олон салбарын техник туслалцааны төслийн эксперт;
2013-2016 онд
Монголын Хуульчдын Холбооны өмгөөлөгч;
2016 онд
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга;
2016-2018 онд
Монгол банкинд Хууль, эрх зүйн газрын захирал;
2018-2019 онд
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
2019 оны 6 дугаар сараас
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд даргаар ажиллаж байна.