ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Бямбажав Ганбат
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1974-1984
Нийслэлийн 10 жилийн дунд сургууль
1985-1990
ЗХУ, Москва, Дотоод явдлын яамны Академи, эрх зүйч, бакалавр, магистр
2006-2008
Англи, Лондон, Коммонвэйлф хуулийн коллеж, хууль зүйн магистр
Ажилласан байдал
1990-1995
Дорноговь аймаг болон Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч
1995-1996
Сангийн яамны Тамгын газар, Хуулийн зөвлөх
1996-1998
Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн зөвлөх-мэргэжилтэн
1998-1999
Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
1999-2000
Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлага, эрх зүйн газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн
2000-2001
Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн
2001-2004
Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2004-2006
Сангийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2006.7-10 сар
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга
2008-2009
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын орлогч дарга
2009-2013
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга
2013-2014
Дэлхийн банкны Олон салбарын техник туслалцааны төсөл, эксперт
2013-2016
Монголын Хуульчдын холбоо, өмгөөлөгч
2016.2-8 сар
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга
2016-2018
Монгол банк, Хууль, эрх зүйн газрын захирал
2018-2019
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга
2019 оноос
ЗГХЭГ-ын Тэргүүн дэд дарга