Эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн ажлын алба

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Т. Хаш-Эрдэнэ Дарга khasherdene@cabinet.gov.mn 62263307
2 С. Түмэнжаргал Шинжээч tumenjargal@cabinet.gov.mn 62263309
3 Ц. Үүрцайх Мэргэжилтэн uurtsaikh@cabinet.gov.mn 62263308
4 С. Түвшинжаргал Мэргэжилтэн tuvshinjargal_s@epc.gov.mn 62263308
5 Т. Батжаргал Мэргэжилтэн 62263309
6 О. Түмэндэмбэрэл Мэргэжилтэн tumendemberel@epc.gov.mn 62263309