ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 35 2019-08-14 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 34 2019-08-07 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 33 2019-07-24 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 32 2019-07-18 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 31 2019-07-16 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
6 Засгийн газрын хуралдаан 30 2019-07-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 29 2019-07-03 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 28 2019-06-28 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 27 2019-06-19 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 26 2019-06-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит