ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 11 2020-02-19 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 10 2020-02-13 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 9 2020-02-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 8 2020-02-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 7 2020-01-31 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 6 2020-01-29 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 5 2020-01-26 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 4 2020-01-22 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 3 2020-01-15 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 2 2020-01-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит