ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 22 2020-04-01 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 21 2020-03-27 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
3 Засгийн газрын хуралдаан 20 2020-03-25 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 19 2020-03-22 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
5 Засгийн газрын хуралдаан 18 2020-03-19 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
6 Засгийн газрын хуралдаан 17 2020-03-18 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 16 2020-03-11 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 15 2020-03-10 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
9 Засгийн газрын хуралдаан 14 2020-03-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 13 2020-02-28 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус